Koninklijke onderscheiding voor professor dr. J.H. Zwaveling

Donderdag 6 oktober 2022

Op woensdag 5 oktober 2022 is professor dr. Jan Harm Zwaveling uit Cadier en Keer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De heer Zwaveling ontving deze onderscheiding voor zijn grote maatschappelijke impact op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. Niet alleen lokaal, maar ook (boven)regionaal, landelijk en op het gebied van bovenregionale samenwerking.

Professor dr. Zwaveling ontving deze bijzondere onderscheiding van burgemeester Marcel Delhez van de gemeente Veldhoven vanwege zijn inzet voor het ziekenhuis in deze gemeente.

Wetenschap en onderzoek

Prof. dr. Zwaveling heeft zich zijn hele werkzame carrière ingezet voor de patiëntenzorg. Eerst als hoogleraar intensive care geneeskunde bij het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Daarna werkte hij bij het Maastricht UMC+  als hoofd van de afdeling Intensive Care, hoogleraar intensive care en voorzitter van het stafconvent. In 2010 heeft hij de directe patiëntenzorg verlaten en de overstap gemaakt naar het bestuur van het ziekenhuis in Eindhoven/Veldhoven.

In 2010 werd de heer Zwaveling lid van de raad van bestuur van Máxima MC, een topklinisch ziekenhuis in Eindhoven en Veldhoven. Sinds 1 augustus 2013 is hij voorzitter. Hij heeft zich ingezet voor de kwaliteit van zorg aan de patiënten in het verzorgingsgebied van Máxima MC. Door zich intern sterk te maken voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het bevorderen van het opleidingsklimaat in het ziekenhuis, het stimuleren van innovatie en het continu streven naar verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan het realiseren van samenwerkingsrelaties met zorgpartners in de regio. En aan de totstandkoming van bovenregionale samenwerkingsrelaties. Dit alles om de kwaliteit van zorg aan de patiënten te verbeteren. Maar ook vanuit de maatschappelijke opgave waar ziekenhuizen voor staan om zorgkosten te reduceren en de zorg betaalbaar te houden.

Nevenactiviteiten

De bestuurlijke werkzaamheden en invloeden van prof. dr. Zwaveling strekken zich ver uit tot buiten de bezoldigde verwachtingen en prestaties als voorzitter van de raad van bestuur. Met name door al zijn nevenactiviteiten. In de omgeving van Eindhoven en Veldhoven heeft hij een bijzondere bijdrage geleverd aan de regionale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.

Bijzonder om te vermelden is dat in de zware coronaperiode prof. dr. Zwaveling een verbindende rol had met het gemeentebestuur van Veldhoven. Mede door zijn medische achtergrond. Dit is een buitengewone prestatie die het voorzitterschap van de raad van bestuur ver te boven gaat. De doelen en strategische handelingen werden transparant gedeeld en besproken in deze moeilijke tijd. Hij had oog voor de ontwikkelingen voor de patiënten die de optimale zorg vroegen en zorgmedewerkers die het zwaar hadden. Door zorgen en dilemma’s te delen wist hij draagvlak te behouden voor alle partijen.