Bodemonderzoek project 'Buurtgerichte aanpak Cadier en Keer'

Dinsdag 11 oktober 2022

Vanaf 17 oktober gaat firma Econsultancy in opdracht van de gemeente twee weken bodemonderzoek uitvoeren binnen het projectgebied. Hierbij worden grondboringen gedaan aan de rijbaan, het trottoir en de groenvoorzieningen. Tijdens deze werkzaamheden zijn er kleine kortdurende verkeersmaatregelen.
De resultaten van dit onderzoek zijn nodig voor de technische uitwerking van de plannen in het projectgebied Cadier en Keer Noord.

Meer informatie

In juni jl. organiseerde de gemeente Eijsden-Margraten twee informatieavonden. De bewoners van het gebied ontvangen binnenkort een reactie op de door hun gestelde vragen.
In november organiseren wij een terugkomavond. Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden het bijgewerkte ontwerpplan bekijken. De bewoners van het projectgebied ontvangen een uitnodiging.

Meer informatie over dit project leest u op de projectpagina 'Werk in uitvoering'.