Ondermijnende jeugdcriminaliteit

Maandag 17 oktober 2022

Ondermijnende jeugdcriminaliteit is een vorm van ondermijnende criminaliteit. Dit betekent de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Deze vermenging kan zich op veel manieren uiten. Denk hierbij aan: drugscriminaliteit, zorgcriminaliteit, mensenhandel et cetera. Ondermijning is dan ook een gezamenlijk maatschappelijk probleem. Bij jeugdige ondermijning worden jongeren geronseld om mee te werken aan ondermijnende activiteiten. Een aantal voorbeelden hier van zijn:

  • Drugs dealen / runnen
  • Drugs knippen / maken
  • Op de uitkijk staan voor politie
  • Geldezel (bankpas en pincode afgeven / witwaspraktijken)
  • Loverboy problematiek

Meewerken aan mensenhandel

Jongeren worden (soms al in groep 8) de ondermijnende criminaliteit ingelokt, soms met mooie beloftes (snel veel geld verdienen, mooie spullen), maar soms ook onder dwang of bedreiging. Het ronselen gebeurt zowel offline als ook online via social media. Eenmaal in de ondermijnende criminaliteit begint het vaak met simpele klusjes, maar al snel wordt er van de jongere verwacht dat deze steeds zwaardere vergrijpen gaat plegen. 

Campagne Crimitest

Uw gemeente werkt samen met het RIEC Limburg  (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) om ondermijnende jeugdcriminaliteit te voorkomen en perspectief te bieden aan jongeren die in de criminaliteit zijn beland. Ook loopt sinds het begin van het jaar een online preventieve campagne, die gericht is op jongeren en hun ouders / verzorgers. De campagne heet Crimitest. Deze bewustwordingscampagne geeft op een leuke manier aandacht aan het onderwerp en nodigt jongeren en ouders uit om te testen hoe goed zij bestand zijn tegen / op de hoogte zijn van criminaliteit. Crimitest is te vinden via www.crimitest.nl.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met uw gemeente, de politie, uw huisarts of neem (anoniem) contact op met Meld Misdaad Anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl.