Regels voor wielertoertochten Zuid-Limburg vanaf 2023 uitgebreid

Maandag 17 oktober 2022

Sinds 2014 hebben 12 Zuid-Limburgse gemeenten én de gemeente Voeren (België) één gezamenlijk grensoverschrijdend beleid voor wielertoertochten. Vanaf 2023 wordt dit beleid uitgebreid met een vergunningsplicht voor pelotonstochten. Een pelotonstocht is een recreatieve tocht waarbij een (grote) groep wielrenners in peloton onder begeleiding van motards en volgauto’s een traject afleggen. Voor pelotonstochten moet nu dus ook een vergunning worden aangevraagd. Bovendien wordt een maximum gesteld aan het aantal pelotonstochten per jaar, het aantal deelnemers en het aantal volgwagens per tocht.

Huidig beleid

Het gezamenlijke grensoverschrijdend beleid voor wielertoertochten laat zien dat Zuid-Limburg oog heeft voor de wielersport én tegelijkertijd ook voor andere weggebruikers, recreanten en het welzijn van inwoners. Er gelden heldere regels voor onder andere:

  • Maximaal aantal grotere wielertoertochten per jaar
  • Maximaal aantal deelnemers per wielertoertocht
  • Voorzieningen bij start/finish en onderweg
  • Wegen die vermeden en/of beperkt aangedaan kunnen worden
  • Maximaal 1 vergunningplichtige wielertoertocht per weekend in Zuid-Limburg.

Het nieuwe beleid staat op de website van Team Heuvelland.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal (grotere) wielertoertochten én het aantal deelnemers aan wielertochten de afgelopen jaren flink is afgenomen.

Spreiding recreatieve fietsers

Limburg Cycling is het coördinatiepunt voor wielertoertochten in Zuid-Limburg. In 2021 is Limburg Cycling ook gestart met de #grenzeloos campagne. Hier worden gratis mooie routes aangeboden vanuit Zuid-Limburg naar onbekende wegen en heuvels binnen, maar vooral ook buiten het Heuvelland. Zo is er meer spreiding van recreatieve fietsers. De populariteit en gebruiksgemak van route apps hebben er voor gezorgd dat de routes intensief gefietst worden.

​​wielrenners fietsen in peloton