Uitstel inwerkingtreding van de Omgevingswet

Maandag 24 oktober 2022

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is door de minister uitgesteld van 1 januari 2023 naar (zoals nu verwacht) 1 juli 2023.

Dit betekent dat u bij de gemeente concept-ontwerpbestemmingsplannen kunt indienen onder de huidige Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit geldt ook voor vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Tot wanneer u onder de Wro concept-plannen kunt indienen maken we op een later tijdstip bekend.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het team VVTH+. Dit kan via het algemene nummer 043 458 8488 of via e-mail vvth@eijsden-margraten.nl.