Terugblik 'Dag van het Grenzeloos Bocagelandschap'

Maandag 7 november 2022

Zondag 6 november vierden we bij Hoeve de Peul (Noorbeek) het grensoverschrijdende Bocagelandschap: waarin groene lijnen als hagen, houtwallen en bomenrijen weides, velden en boomgaarden verbinden. Een online enquête en gesprekken laten zien dat onze liefde voor- en de verbondenheid met dit bocagelandschap groot is. Maar ook is er bezorgdheid over de toekomst ervan. Alle ideeën en opmerkingen nemen we mee in het visieproces voor de kandidatuur als grensoverschrijdend landschapspark. Lees meer >>

Bezoekers konden zelf een stukje bocage aanplanten.