Bestuurders over de 5 prioritaire thema’s uit de begroting

Maandag 21 november 2022

De komende weken vertellen bestuurders hoe zij denken over de vijf prioritaire thema’s uit de begroting 2023. Deze week wethouder Jan Weling.


“Waarom moeilijk doen, als het samen kan”

“Deze spreuk van ‘Loesje’ is exact wat bedoeld wordt met burger- en overheidsparticipatie. Met elkaar samen zaken oppakken om de lokale democratie te versterken. We - overheid en inwoners,  bedrijven en maatschappelijke instellingen – gaan samen oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen, hoe klein soms ook.

Iedereen krijgt de mogelijkheid en daardoor invloed op en zeggenschap over de eigen leefomgeving. Waarbij de kwaliteit van gemeentelijk beleid én uitvoering (dienstverlening) verbetert, omdat we deze steeds beter afstemmen op de wensen van de inwoners.
In een notendop de centrale en eervolle taak die de gemeenteraad mij voor het komende jaar heeft gegeven en waaraan we samen met een team van zeer gemotiveerde en deskundige medewerkers gaan werken.”

Begroting unaniem vastgesteld