Wethouder Mark Gerritsen over de Intentieverklaring Voldoende Zoetwater

Maandag 28 november 2022

Ook gemeente Eijsden-Margraten tekende op 17 november de gezamenlijke aanpak: de Intentieverklaring Voldoende Zoetwater. Wethouder Mark Gerritsen van o.a. Klimaat en Waterbeheer vertelt:


Waarom is deze Intentieverklaring?

“Het klimaat verandert, waardoor we vaker te maken krijgen met droogte. Wij kunnen niet zonder (zoet)water. Of het nu om drinkwater gaat of water voor de natuur, landbouw en industrie. Water hebben we nodig. Daarom moeten verschillende partijen intensief en samen aan de slag.”

Wat gaat er gebeuren?

“De gevolgen van droogte willen we zoveel mogelijk voorkomen en de beschikbaarheid van voldoende schoon water borgen. Diverse partijen zijn afhankelijk van elkaar. Het is dan ook een collectieve verantwoordelijkheid. Samen kunnen we oplossingen bedenken. Hoe en wat we kunnen doen tegen de toenemende droogte. En zorgen voor een evenwicht tussen aanbod van en vraag naar water.” 

Wie doen hieraan mee?

“De intentieverklaring is ondertekend door o.a. de Provincie, Waterschap en gemeenten. Maar ook wij allemaal als dagelijkse gebruikers van water kunnen helpen. Zo heeft de gemeente Eijsden-Margraten de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater. Dit helpt voorkomen dat schoon hemelwater van regen, sneeuw of hagel onnodig in het riool terecht komt. Laten we samen zuiniger omgaan met water. Want elke druppel telt!”