Informatieavond 'Samen werken aan beter en schoner water in Noorbeek'

Maandag 19 december 2022

De laatste jaren is er vaker hoogwater geweest in het Noordal. Niet alleen bewoners maar ook het landschap en de natuur hebben daardoor schade geleden. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kans op schade te verminderen. Op dinsdag 20 december om 19.00 organiseert de onderzoekerswerkgroep Noorbeek een informatieavond in Boave de Wesch in Noorbeek.

De werkgroep gaat in gesprek met de omgeving voor oplossingen voor het vasthouden van water, schoner maken van water en landschapsherstel.

Foto: hoogwater van bewoners aan de Wesch 

In 2020 heeft het ontwerpbureau Rademacher&de Vries de EO-Wijersprijsvraag gewonnen met een voorstel voor Noorbeek. Het voorstel met de naam ‘Liquid Commons’ of ‘Water Gemeenschap’ kreeg de opdracht om met gemeente Eijsden-Margraten, LLTB, provincie en Waterschap Limburg tot uitvoering te gaan komen. Als eerste stap daarin organiseren deze partners uit de werkgroep samen een inloopavond.

Want uitvoering staat voor de deur; de gemeente beoordeelt de mogelijkheden om het bergbezinkbassin en pomp aan te passen, het waterschap start binnen het programma Water in Balans met ontwerp en daarna uitvoering van de aanpassing van de regenwaterbuffer aan de Sint Maartensweg en Natuurmonumenten gaat aanpassingen doen in het natuurgebied ten westen van de Wesch om meer ruimte aan natuur te geven. En naast deze afzonderlijke uitvoering is een integrale aanpak buiten deze terreinen noodzakelijk. Alleen dan blijkt de overlast van te veel water en slib terug te dringen.

Informatieavond 20 december aanvang 19.00 uur - in Boave de Wesch Noorbeek

Naast het toelichten van deze afzonderlijke plannen zal tijdens de informatieavond ook het ontwerpbureau Rademacher&deVries een toelichting geven en bevraagd kunnen worden op de gefaseerde integrale aanpak van dorp en ommeland. In de integrale aanpak is juist ruimte voor ontwikkelwensen en fysieke voorstellen voor een mooier, beter werkend en beleefbaarder toplandschap. Want door tot uitvoering te komen kan Noorbeek voor de bewoner en bezoeker nog aantrekkelijker worden. Met bijvoorbeeld meer natuur langs wegen, een afwisselender landschap en andere wandelroutes en mogelijkheden voor beleving.
De partners in de werkgroep Noorbeek spannen zich samen in om de gefaseerde integrale aanpak ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Door bijvoorbeeld het aanbieden van gesprekken met kennishouders, het beschikbaar stellen van een bedrag voor extra inrichting én het koppelen van financiële mogelijkheden van de partners voor participatie.


Alle inwoners van de kern Noorbeek en de directe omgeving zijn uitgenodigd om zich te laten informeren. Aanmelden is gewenst zodat de avond optimaal kan worden ingevuld en een ieder de ruimte krijgt voor deelname.

Stuur een berichtje naar zuidlimburg@natuurmonumenten.nl o.v.v. aanmelden informatieavond Noorbeek 20 december. 

Natuurmonumenten en Waterschap Limburg