Reconstructie N598 tussen De Hut en De Plank

Maandag 19 december 2022

Al langere tijd liggen plannen op tafel voor verbeteringen aan de N598 tussen De Hut en De Plank. Het werk is opgedeeld in twee delen. Het deel vanaf de rotonde van Hoogcruts tot aan De Plank wordt door Provincie Limburg opgepakt in een separaat project.

Aanbesteding

Voor het deel van de N598 vanaf De Hut tot en met de rotonde van Hoogcruts zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond. Provincie Limburg gaat nu op zoek naar een aannemer voor het definitieve ontwerp. Dit gebeurt via een aanbesteding.

Wat wordt er verbeterd?

• Vervangen en aanleggen van fietspaden;
• Vervangen van de asfaltconstructie over de gehele lengte;
• De snelheid wordt geremd met vier dubbele uitbuigingen;
• De aansluiting op de N278 bij de Hut met een rotonde;
• Linksaf slaan bij de Brede Hoolstraat met een voorsorteerstrook;
• Het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat;
• De aanleg van een rotonde bij Hoogcruts.

Voorlopige planning 

December 2022 Aanbesteding opgestart
Juni - juli 2023  Definitieve gunning aanbesteding aan aannemer
Juli - sept 2023  Informatiebijeenkomst voor omwonenden
Sept - nov 2023 Start werkzaamheden

Informatie

Provincie Limburg plant na de gunning aan een aannemer een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Tijdens die bijeenkomst wordt meer verteld over de uitvoering. Meer informatie is terug te vinden op de website van Provincie Limburg (www.limburg.nl, werk aan de weg).