Wethouder Mark Gerritsen over de begroting 2023: Een fijne plek om te leven

Maandag 19 december 2022

De begroting 2023 is vastgesteld. Wethouder Mark Gerritsen licht kort toe wat hij gaat doen en wat inwoners gaan merken.

"We zitten in een hele spannende periode waarin veel wordt gevraagd van inwoners, ondernemers en gemeente. Er zijn veel onzekerheden en daarom was het voor mij heel belangrijk om voor onze inwoners de gemeentelijke lasten zo laag mogelijk te houden, zonder te moeten korten op onze ambities: gezonde kernen en gemeenschappen, extra woningen, preventie op het sociaal domein, dienstverlening, landschap en zeker ook duurzaamheid. Met deze begroting zijn we daarin zeker geslaagd."

Een fijne plek om te leven

"Op het gebied van duurzaamheid gaan we flinke stappen zetten. We continueren en verbeteren onze hulp aan inwoners bij het verduurzamen. We gaan verder met de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting. Ook komen we met verdergaande plannen om verenigingen, stichtingen en ondernemers te ondersteunen bij hun duurzaamheidsambities.

Voor de ‘grotere’ duurzaamheidsopgaves werken we samen met rijk, provincie, waterschap en buurgemeenten. Onder meer op het gebied van water(veiligheid), opwekking duurzame energie. Dit zijn vaak ingewikkelde en langjarige trajecten waar we nu keuzes moeten maken om ook in de toekomst een fijne plek hebben om in te leven."

Begroting unaniem vastgesteld