Collectieve dagen festiviteiten 2023

Dinsdag 27 december 2022

Ingevolge artikel 4:2 van de Algemene plaatselijk verordening (Apv) gemeente Eijsden-Margraten 2015 gelden de geluidsnormen als bedoeld in artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) niet voor door het college van burgemeester en wethouders per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen. Deze dagdelen worden jaarlijks aangewezen.

Voor het jaar 2023 worden de volgende collectieve festiviteiten ex art 4:2 Apv aangewezen:
• 1 januari 2023 (nacht van 31 december 2022 op 1 januari 2023);
• Carnavalszaterdag;
• Carnavalszondag;
• Carnavalsmaandag;
• Carnavalsdinsdag.

Bronk- c.q. kermisdagen in de betreffende kernen:
• Zaterdag;
• Zondag;
• Maandag;
• Dinsdag.

Tijdens bovengenoemde data/festiviteiten is een verhoogd geluidsniveau toegestaan, het is echter geen vrijstelling voor een onbeperkt geluidsniveau. In artikel 4:2 Apv is aangegeven welke voorschriften van toepassing zijn.