Uitbreiding opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Cadier en Keer

Maandag 2 januari 2023

Sinds november 2021 wordt een groep van circa 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) door het COA opgevangen op het terrein van Via Jeugd in Cadier en Keer. Amv’s zijn minderjarige vluchtelingen die zonder ouders of meerderjarige familieleden naar Nederland zijn gekomen. In 2023 wordt de groep amv’s in fases uitgebreid tot maximaal 100 jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Naar verwachting worden eind januari de eerste nieuwe jongeren verwelkomd.

De opvang van de huidige groep jongeren verloopt goed. En er is nog steeds een enorme nood aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarom is besloten de opvang uit te breiden. Het vertrouwde COA-team dat de jongeren begeleidt krijgt versterking. En het COA blijft in nauw contact met de buurtbewoners. Zij zijn sinds de start betrokken en regelmatig samen in gesprek. Het vertrouwen is er om nu deze extra stap te zetten.

Deze uitbreiding naar 100 amv’s op het terrein van Via Jeugd past binnen de bestaande overeenkomst tussen de gemeente en het COA. Daarbij verandert de looptijd niet. Het contract voor de locatie is in 2021 voor vier jaar aangegaan, met optie op verlenging van één jaar.

Opstarttijd

Als begin 2023 de extra jongeren aankomen in de opvanglocatie is het tijdelijk erg druk om de nieuwkomers goed te laten inhuizen en wennen aan de nieuwe omgeving. Ook is er tijd nodig om de huidige groep en de nieuwe groep te laten kennismaken en werkprocessen en dagelijkse routines aan te passen op de verdubbeling van de groep jongeren.

De gemeente zet in nauwe samenwerking met het COA gedurende de eerste maanden van 2023 een extra sociaal begeleider/vrijetijdscoach in. Dit om te zorgen dat de jongeren de aandacht krijgen die nodig is, zodat de start van de nieuwe amv’s goed ondersteund wordt en het ontstaan van problemen en overlast wordt voorkomen.

De belangrijkste taken van de sociaal begeleider/vrijetijdscoach zijn het bijdragen aan een goede inhuizing en start van de nieuwe amv’s. En samen met het bestaande COA-team werken met de jongeren aan dagstructuur, invulling van vrije tijd en het opbouwen van een netwerk.

Informatiebijeenkomst

Op maandag 16 januari organiseert het COA samen met de gemeente een bijeenkomst voor omwonenden en betrokkenen van de COA-locatie in Cadier en Keer. Daarin komt de uitbreiding van de amv-opvang aan de orde. De bijeenkomst start om 17:30 uur en wordt gehouden in het hoofdgebouw van Via Jeugd (Pater Kustersweg 8 in Cadier en Keer). Parkeergelegenheid is aanwezig op de bezoekersparkeerplaats aan de Pater Kustersweg. U kunt zich melden bij de receptie.

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn dan ontvangen wij graag uiterlijk 12 januari aanstaande bericht. Aanmelden kan via een kort berichtje naar e-mailadres: ginidevries-slawecki@coa.nl.