Vergaderingen van de raad op 6, 7 en 14 februari

Maandag 23 januari 2023

Op 6 en 7 februari om 19.00 uur zijn dialoogvergaderingen van de raad ter voorbereiding op de raadsvergadering. De raadsvergadering is op 14 februari om 19.10 uur en kunt u online volgen.

Agenda dialoogvergadering Samenleving 6 februari:

  • Financiële Verordening, Controleverordening, Verordening onderzoek Doelmatigheid en Doeltreffendheid, Nota reserves en voorzieningen, Nota waarderen en afschrijven, Nota treasurybeleid;
  • Onderwijshuisvesting Op de Cour (Basisschool Cramignon);
  • Voortzetting Team Heuvelland;
  • Verordening Stimuleringsregeling zakelijk Eijsden-Margraten 2023.

Agenda dialoogvergadering Leefomgeving 7 februari:

  • Bestemmingsplan Bredeweg 29-29a Banholt;
  • Aan de openbarheid onttrekken Meezenbroekweg;
  • VerLEDding openbare verlichting;
  • Bestemmingsplan Dalestraat 64A Banholt;
  • Kaderbrief RUD Zuid-Limburg begroting 2024.

Op de agenda van de raadsvergadering staan, naast bovengenoemde onderwerpen, ook nog een aantal vaste procedurele punten zoals het vaststellen van de besluitenlijst en de wijze van afdoening van de ingekomen post.

De agenda’s zijn ook te raadplegen op www.eijsden-margraten.nl of in de app Ibabs.
Inloggegevens app Ibabs:
Site: ‘eijsdenmargraten’
E-mailadres: ‘burger’
Wachtwoord: ‘burger’

Spreekrecht

Burgers hebben het recht in te spreken in beide dialoogvergaderingen. U kunt contact opnemen met de griffie over de mogelijkheden om in te spreken (griffie@eijsden-margraten.nl). Meldt u zich dan uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering (weekenden en feestdagen uitgezonderd).  Dat betekent vóór:
• Donderdag 2 februari 19.00 uur voor de dialoogvergadering Samenleving.
• Vrijdag 3 februari 19.00 uur voor de dialoogvergadering Leefomgeving.

Volg de raad!

De raadsvergadering van 14 februari is ook via beeld en geluid te volgen via onze website pagina vergaderingen van de raad.

Contact met de raad

Wilt u een raadslid spreken over bijvoorbeeld een van de onderwerpen van de raadsvergadering? Op onze website, pagina ‘samenstelling gemeenteraad’ vindt u de contactgegevens van de raadsleden. U kunt ook een bericht sturen naar de hele gemeenteraad via griffie@eijsden-margraten.nl. Ook wanneer u andere vragen heeft over bijvoorbeeld de raad en raadsvergaderingen. De griffie is het eerste aanspreekpunt van de raad.