RIEC Limburg lanceert gesprekstool Crimitalk

Maandag 6 februari 2023

Dat ouders/verzorgers het met hun kind op enig moment moeten hebben over de ‘bloemetjes en de bijtjes’, is algemeen bekend. Maar voer je als ouder ook een gesprek met je kind over de messen, plantjes en pilletjes? Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) lanceert Crimitalk.nl. Dit is een gratis online hulpmiddel om het gesprek met kinderen aan te gaan over wapens, criminaliteit en drugs.
Het RIEC Limburg werkt samen met andere de gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Provincie. Het RIEC ondersteunt haar partners in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. De vakgroep Jeugdige Ondermijners van RIEC Limburg trekt samen met ketenpartners op. En ondersteunt hen in de aanpak van jeugdige ondermijning in Limburg.

Preventie

Een voorgelichte jongere herkent ondermijnende criminaliteit sneller en kan er eerder weerstand tegen bieden. Het RIEC Limburg en Provincie Limburg ontwikkelde de campagne Crimitalk.nl. Dit online hulpmiddel maakt het ouders/verzorgers makkelijker om via stellingen en vragen met hun kind over criminaliteit, drugs en wapens te praten. Ga naar www.crimitalk.nl en start het gesprek.