Belastingaanslag 2023

Maandag 13 februari 2023

In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2023. Dit is een aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. U ontvangt de belastingaanslag van BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen samen met andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg.

Is mijn woning meer waard geworden?

Misschien is de waarde van uw woning gestegen. Voor u reden om uw WOZ-waarde te controleren en mogelijk bezwaar te maken. Bel dan  rechtstreeks met de taxateur van BsGW via 088 8420 420 en houdt uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Deze vertelt u met welke zaken rekening is gehouden bij de waardebepaling. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. U bespaart veel tijd en u voorkomt onnodige kosten.

En als er toch bezwaar nodig is?

Bezwaar maken doet u gratis en gemakkelijk via www.bsgw.nl. U heeft daar zes weken de tijd voor, vanaf de datum (dagtekening) die op het aanslagbiljet staat.