Waarvoor is de welstand? Marvin Hendriks vertelt

Maandag 13 februari 2023

Wilt u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen aanvragen? Uw aanvraag wordt dan op een aantal punten getoetst. Welstand is één van de toetsingscriteria. Marvin Hendriks, secretaris van de welstand, vertelt ons meer:

Waarvoor is de welstand?

“Een onafhankelijk deskundige toetst bijvoorbeeld of een verbouwing past binnen de straat of bij het gebouw. Er wordt ook beoordeeld of een gebouw in de omgeving past. Wij noemen deze deskundige de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester gebruikt de welstandsnota als uitgangspunt voor zijn beoordelingen. Hij adviseert het college van burgemeester en wethouders over de ingediende plannen.”

Wanneer zijn deze toetsingen?

“De toetsingen zijn elke dinsdag tijdens de openbare welstandvergadering. Deze vergadering kunt u bijwonen. U kunt u per e-mail vvth@eijsden-margraten.nl informeren wanneer de dorpsbouwmeester de betreffende aanvraag toetst.”

Waar vind ik aanvragen voor een omgevingsvergunning?

“Alle aanvragen die bij de gemeente zijn ingediend, worden bekend gemaakt. Via de website www.overheid.nl (Lokale wet- en regelgeving) en op www.eijsden-margraten.nl. Op die manier kunt u de bouwaanvraag inzien.”

De eisen van welstand staan beschreven in de Welstandsnota