Ook Eijsden-Margraten geeft

Donderdag 16 februari 2023

De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van honderdduizenden mensen volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak.

Gemeente Eijsden-Margraten heeft een beleidsregel hulpacties/ontwikkelingshulp bij rampen. Hierin staat dat bij opening van Giro 555 het college van burgemeester en wethouders een bijdrage beschikbaar kan stellen van maximaal € 0,50 per inwoner.
Giro 555 ‘Help slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië’ is onlangs opengesteld. Gemeente Eijsden-Margraten heeft voor deze slachtoffers een bijdrage beschikbaar gesteld van € 13.000,00.


Giro 555 is een samenwerking tussen hulporganisaties en in het leven geroepen om snel en effectief noodhulp te kunnen bieden in uitzonderlijke rampsituaties.