Bѐr Houben over de vergoeding voor een groene tuin

Maandag 20 februari 2023

In Eijsden-Margraten zijn veel tuinen ingericht met tegels, stenen of andere harde materialen, makkelijk in onderhoud maar er zijn ook nadelen. De gemeente wil inwoners graag stimuleren om tuinen te ‘vergroenen’ met een stimuleringsregeling. Bѐr Houben van groenbeleid en cultuurtechniek vertelt:

Waarom is deze regeling?

“Meer beplanting in onze tuinen is niet alleen mooi, maar ook goed voor de natuur. Planten filteren schadelijke stoffen en zorgen voor schonere lucht. Door tuinen te ‘ontstenen’ komt het regenwater direct in de bodem terecht en niet in het riool. En zeker zo belangrijk vergroten we de leefomgeving van bijen, vlinders en andere insecten.”

Voor wie is deze regeling?

“Gaat u tegels of grind in uw tuin vervangen door groen? U kunt dan een vergoeding krijgen van de gemeente. De regeling geldt voor alle voor- en achtertuinen in Eijsden-Margraten. U ontvangt € 9,- per vierkante meter en € 75,- per boom.” 

Hoe kan ik de vergoeding aanvragen?

“ Maak voordat u gaat beginnen een foto en schets van de huidige situatie waarin het aantal m2 verharding zichtbaar is. En maak een schets van de toekomstige situatie. Op onze website leest u de voorwaarden en kunt u een vergoeding aanvragen.”