Een digitale landkaart voor kunst en cultuur

Maandag 6 maart 2023

In de coronaperiode is duidelijk geworden dat er grote behoefte is aan een verbindend cultureel platform. Vanuit KIEM is samen met kunstenaars en cultuurmakers bekeken hoe dit eruit dient te zien. Het winnende idee is een digitale landkaart voor kunst en cultuur in Eijsden-Margraten. Maureen Bachaus, beleidsmedewerker kunst en cultuur, vertelt ons meer:

Wat is KIEM?

“KIEM staat voor Kunst In Eijsden-Margraten. Met KIEM willen we de kunst- en cultuursector van Eijsden-Margraten versterken, verbinden en zichtbaarder maken.”

Wat is het doel van de digitale landkaart?

“Het wordt een digitaal platform dat mogelijkheden biedt elkaars talenten, ervaringen en kennis te ontdekken. De landkaart zal ook ruimte bieden voor het publiceren van tijdelijke initiatieven.”

Waar staan we nu?

“Het eerste deel van het burgerparticipatietraject is afgerond. Op dit moment wordt het concept achter de landkaart verder uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken naar wensen en naar technische mogelijkheden. En daarna wordt het platform ‘echt’ gerealiseerd. We houden jullie op de hoogte!”