€ 10 miljoen voor stimuleringsleningen duurzaamheid

Maandag 13 maart 2023

Gemeente Eijsden-Margraten wil verenigingen, stichtingen, sociale en culturele organisaties en bedrijven helpen met verduurzaming. Daarom stelt de gemeente € 10 miljoen beschikbaar voor zakelijke stimuleringsleningen. Het aanvragen van een stimuleringslening kan per direct. 

Voor wie is de stimuleringslening bedoeld?

De nieuwe stimuleringslening is bedoeld voor verenigingen, stichtingen en bedrijven om duurzaamheidsmaatregelen te financieren. De maatregelen dienen bij te dragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Die staan in de Verordening Stimuleringslening zakelijk Eijsden-
Margraten 2023. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de CO2-uitstoot of het verhogen van het aandeel duurzame energie. “Verduurzamen is voor velen een hele stap. Deze stimuleringsregeling geeft maatschappelijke organisaties en ondernemers financiële ruimte om te verduurzamen en te werken aan een toekomstbestendige organisatie”, aldus Mark Gerritsen, wethouder Duurzaamheid en Klimaatverandering.

Kenmerken van de stimuleringslening

Een stimuleringslening bedraagt maximaal € 1 miljoen. Heeft uw organisatie al eerder een lening van gemeente Eijsden-Margraten ontvangen? Dan wordt dat leningbedrag in mindering gebracht op het maximum van € 1 miljoen. De looptijd van de stimuleringslening is maximaal 15 jaar.  De rente is op dit moment maximaal 4,3%.

Hoe werkt het?

Via onze website www.eijsden-margraten.nl/stimuleringslening kunt u voor uw maatschappelijke organisatie of bedrijf een stimuleringslening aanvragen. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier kan bij de gemeente worden ingediend. Op het formulier staat hoe dit werkt. Als bijlage bij het aanvraagformulier, levert u uw inhoudelijke en financiële onderbouwing in. Op basis daarvan neemt de gemeente een besluit. Een positief besluit van de gemeente biedt u de mogelijkheid uw leningaanvraag financieel te laten toetsen door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. SVn is de samenwerkingspartner van gemeente Eijsden-Margraten voor de zakelijke stimuleringslening. Namens de gemeente, beheert SVn het budget voor de leningen en kent die toe bij een positieve financiële toets.

Lening voor woningeigenaren

Ook particuliere woningeigenaren kunnen voordelig en met financiële steun hun huis verduurzamen. De stimuleringsregeling Duurzaam Thuis van de provincie Limburg biedt voordelige leningen voor energiebesparende en levensloopbestendige maatregelen. Meer informatie is te vinden op www.limburg.nl/duurzaamthuis.

Beëindiging samenwerking met Volta Limburg

Gemeente Eijsden-Margraten heeft de samenwerking met Volta Limburg voor nieuwe duurzaamheidsleningen beëindigd. Er kan geen gemeentelijke duurzaamheidslening meer worden aangevraagd via de projecten Zorgeloos Zonnepanelen of PlusJeHuis.

Iedereen, die eerder een duurzaamheidslening heeft aangevraagd, heeft inmiddels een voortgangsbericht en/of offerteaanbod van Volta ontvangen. Heeft u al een bestaande duurzaamheidslening van de gemeente en ook geleverde duurzaamheidsmaatregelen? Dan verandert niets voor u. Op de maatregelen, zoals ze zijn opgeleverd, blijven uw service- en garantievoorwaarden van kracht.