Zwemlocaties oppervlaktewateren 2023 aangewezen

Maandag 27 maart 2023

Waterschap Limburg heeft voor het jaar 2023 de zwemlocaties in oppervlaktewateren aangewezen.

Inzage

Van 27 maart tot en met 8 mei kunt u de stukken lezen in het gemeentehuis Amerikaplein1, Margraten.

Beroep

Tegen elk afzonderlijk besluit kunnen belanghebbenden van 28 maart tot en met 9 mei 2023 beroep instellen. Dit doet u aan de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ ROERMOND.

Voorlopige voorziening

Door het instellen van beroep wordt de werking van de besluiten niet opgeschort.
Hiervoor kunt u voor elk afzonderlijk besluit een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Dit doet u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ ROERMOND.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u bellen met Toezicht en Handhaving van het waterschap (telefoon 088 889 0100).