14 Onderscheidingen voor cultuur, sport, muziek en zorg

Woensdag 26 april 2023

Dinsdag 25 en woensdag 26 april 2023 waren voor 14 inwoners van Eijsden-Margraten extra bijzondere dagen. Zij ontvingen een Koninklijke onderscheiding van burgemeester Alain Krijnen. Drie inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de overige inwoners tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Voor burgemeester Alain Krijnen was het de eerste keer dat hij Koninklijke Onderscheidingen mocht uitreiken: ‘Ik keek uit naar het uitreiken van de lintjes. Wat een mooie dagen! Al deze inwoners hebben zich op een bijzondere manier ingezet voor onze gemeenschap. Het was fijn om deze inwoners in het zonnetje te zetten, omringd door hun dierbaren. Voor iedereen is het een welverdiende onderscheiding voor hun inzet als vrijwilliger. Nogmaals gefeliciteerd!'

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

1. De heer René van de Burgt, Margraten, 62 jaar
De heer Van de Burgt is bij veel verenigingen voor een lange tijd een bestuurlijk vrijwilliger, vaak als penningmeester. Hij heeft bij meerdere verenigingen zorggedragen voor een nieuw systeem dat helpt om de vereniging financieel gezond te houden.

De heer Van de Burgt is penningmeester van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren en Stichting Militaire Lourdes Bedevaart. Bij deze stichting onderhoudt hij ook de contacten met hoteliers, cateraars en vertegenwoordigers van de overige Nederlandse bedevaartorganisaties. Ook is hij penningmeester van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders. Dit is een stichting waar de erkenning en herkenning van de veteraan centraal staat. Zij rijden jaarlijks mee in het defilé van de Veteranendag in Den Haag. Daarnaast zet hij zich in als penningmeester bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs. 

Op muzikaal gebied is de heer Van de Burgt penningmeester bij de drum- en showband Con Brio in Alphen aan den Rijn. In het verleden was hij in deze gemeente ook vrijwilliger en penningmeester bij parochie Heilige Thomas en lector bij de Bonifatiuskerk. Tot slot heeft hij samen met zijn echtgenote voor meerdere pleegkinderen gezorgd. De heer Van de Burgt heeft meerdere onderscheidingen ontvangen, ook voor zijn verdiensten in het buitenland.

De heer H.M.J. van de Burgt is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

2. De heer Huib Minderhoud, Cadier & Keer, 85 jaar
De heer Minderhoud is al meer dan 40 jaar actief bij diverse stichtingen als penningmeester. Vele veranderingen heeft hij in gang gezet met altijd het goede doel van de stichting als oogpunt. Hij is vanaf de oprichting betrokken bij Stichting Pro Infantibus. Deze stichting richt zich op het verbeteren van de gezondheid, welzijn en ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen. De heer Minderhoud zorgde als penningmeester , dat de stichting nog steeds in staat is haar maatschappelijke functie voor het welzijn van de kinderen waar te maken. Mede door zijn bijdrage als penningmeester is de stichting financieel gezond.

De heer Minderhoud is penningmeester bij de Raad van Commissarissen bij de Holding MIK Kinderopvang. Hij heeft een buitengewone belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, de kwaliteit en aan de continuïteit van de kinderopvang gehad. Door vaak wisselend Rijksbeleid, complexe regelgeving en nieuwe financiële modellen, was de rol van de penningmeester cruciaal. In het verleden was hij penningmeester bij de Stichting Kinderopvang Maastricht, Stichting Medisch Kleuterdagverblijf Kleuterdal en Stichting Crèche Juliana. Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid, financiële achtergrond, kennis en ervaring heeft de heer Minderhoud zijn diensten als penningmeester meer dan bewezen als vrijwilliger.

De heer K.H. Minderhoud is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

3. De heer Jos Wlazlo, Eijsden, 66 jaar
De heer Wlazlo zet zich als vrijwilliger in voor zijn grote passie: de natuur en wandelen. Hij heeft tijd geïnvesteerd om Wandelgids Zuid-Limburg op te zetten. Daarna heeft hij een website gebouwd. In samenwerking met de lokale horeca, die het hem mogelijk maakt door middel van sponsoring, is  deze website verder uitgebouwd. Voor het onderhoud van de website heeft hij enkele jaren geleden een stichting opgericht.

Wandelgids Zuid-Limburg werkt met een formule van het aanbieden van gratis wandelroutes met daaraan gekoppeld adverteerders in de dagrecreatie, horeca en verblijf. Samen met andere vrijwilligers controleert de heer Wlazlo de wandelroutes. De verbeteringen of wijzigingen worden aangepast in de routes op de website. Op deze website staan niet alle wandelroutes voor Zuid-Limburg, maar ook in de aangrenzende regio’s in België en Duitsland. Hiermee heeft de heer Wlazlo niet alleen Zuid-Limburg, maar ook de Euregio op de kaart gezet. Hij is een verbinder van deze regio’s. Door deze website en het gratis downloaden van de wandelingen is de heer Wlazlo een van de partners van de Zuid-Limburgse vrijetijdseconomie. Recent is de website van Wandelgids Zuid-Limburg gemoderniseerd zodat men nu ook kan wandelen met GPS.

In 2012 heeft de heer Wlazlo de VVV innovatieprijs gewonnen.

De heer J. Wlazlo is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1. Mevrouw Evelien Andriën-Breukers, Eckelrade, 62 jaar
Mevrouw Andriën-Breukers is al vele jaren bestuurlijk actief met name in Eckelrade. Haar passie ligt bij het verbinden van mensen, tradities in stand houden en de saamhorigheid in het dorp. Bij de Eckelraadse Vrouwenvereniging Activiteiten (EVA) is mevrouw Andriën-Breukers gestart als lid, vrijwilliger en bestuurslid. Momenteel is zij hier voorzitter.

Zij heeft fundamenteel bijgedragen aan een koerswijziging op het gebied van burgerparticipatie en de bewustwording van politiek bij vrouwen. Jaarlijks organiseert EVA  een politieke avond voor de dames met diverse sprekers vanuit de gemeente. Ook organiseert EVA hulpacties voor diverse stichtingen, zoals Stichting Wereldwijd en slachtoffers van de hoog waterramp in Zuid-Limburg. Tijdens de coronaperiode was mevrouw Andriën-Breukers de verbinder door de vrouwen op afstand toch actief te houden. In 2011 vierde EVA het 10-jarig bestaansfeest. Ter ere hiervan bracht de stichting een jubileumboek uit. Mevrouw Andriën-Breukers was medeorganisator en eindredacteur.

Enkele jaren geleden heeft mevrouw Andriën-Breukers het boek ‘Mijn leven op Hoeve Hemersbach’ geschreven en gepubliceerd. Hierin wordt het leven van de laatste bewoonster op de hoeve omschreven, die ook de zorg voor de bijbehorende kapel had. Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2017 heeft mevrouw Andriën-Breukers het boek verkocht. De opbrengst van het boek was helemaal voor het onderhoud van de hoeve en de restauratie van de kapel.

In het verleden was mevrouw Andriën-Breukers voorzitter en coördinator van peuteropvang de Mupkes en de basisschool in Eckelrade.

Mevrouw E.C.P.S. Andriën-Breukers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

2. Mevrouw Maria van Baal-Doijen, Gronsveld,  61 jaar
Mevrouw van Baal-Doijen is al vele jaren bestuurlijk actief op het gebied van cultuur, historie, traditie en muziek. Zij is al meer dan twintig jaar vrijwilliger bij de Stichting Grueles in Gronsveld. Samen met haar echtgenoot houdt zij zich bezig met de sectie video. Dit zijn onder andere alle videobeelden van de vele activiteiten die tijdens uitvoeringen, tentoonstellingen, presentaties en andere speciale activiteiten worden gepresenteerd.

Mevrouw Van Baal-Doijen heeft diverse activiteiten georganiseerd. Zoals in het verleden het Klokke Rouland Parkfeest waar honderden mensen aanwezig waren. Daarnaast is ze bestuurslid en penningmeester bij de Supportersvereniging van de Koninklijke Oude Harmonie Gronsveld. Zij is verantwoordelijk voor de financiën, maar ook betrokken bij het organiseren van de rommelmarkten. Op het gebied van kunst is ze jaarlijks betrokken bij het Kunstweekend Kasteel Rijckholt. Dit is een evenement georganiseerd door vrijwilligers met een 60-tal kunstenaars uit heel Nederland, België en Duitsland.

In het verleden was mevrouw Van Baal-Doijen bestuurslid bij de Koninklijke Harmonie van Gronsveld. Ook was ze vrijwilliger tijdens het 400-jarig jubileum van schutterij Gronsveld. In de overige vrije tijd is ze mantelzorger en was ze dit in het verleden ook voor andere dierbaren.

Mevrouw M.C.J. van Baal-Doijen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

3. De heer Jean Bastings, Noorbeek, 75 jaar
De heer Bastings is vrijwilliger bij diverse verenigingen op het gebied van cultuur, traditie en geloof in Noorbeek. Hij is al zestig jaar betrokken bij de Jonkheid Sancta Brigida in Noorbeek. Als lid, vrijwilliger, maar ook was hij 11 jaar kapitein en dus voorzitter. In 2021 werd hij benoemd tot erelid van de Jonkheid. Dit is nog niet eerder voorgekomen. De heer Bastings zet zich vooral in voor het in stand houden van traditie van de den halen. Verder zorgt hij voor de kennisoverdracht en betrokkenheid van de jeugd.

Bij schutterij Sint Brigida Noorbeek is de heer Bastings vrijwilliger als elektricien. Bij de vele activiteiten is hij verantwoordelijk voor de stroom en veiligheid en voorziet hij de vereniging van alle benodigde materialen. Vanuit de schutterij helpt hij ook bij allerlei andere activiteiten.  Zo is hij bij diverse wielerwedstrijden verantwoordelijk voor het parcours en parkeerterreinen.

De heer Bastings heeft ook een passie voor de natuur en het geloof. In de parochie Sint Brigida in Noorbeek is hij medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk en de tuin van de parochie.

De heer J.C. Bastings is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

4. Mevrouw Irene van den Boorn-Wolfs, Eijsden, 73 jaar
Mevrouw van den Boorn-Wolfs is een allround vrijwilliger. Ze heeft passie voor muziek, cultuur, traditie en zorg voor de medemens. Al bijna 30 jaar lid is zij lid van de supportersvereniging van de Koninklijke Oude Harmonie Eijsden. Als vrijwilliger zet zij zich ieder jaar onder andere in voor de organisatie van acht snuffelmarkten in de harmoniezaal. Ook is ze medeoprichtster van de wandelvereniging De Leren tram. Ze werkt  mee aan de vele andere activiteiten die in de harmoniezaal  georganiseerd worden. Mevrouw Van den Boorn-Wolfs is bij alle activiteiten het aanspreekpunt. Zij geeft leiding aan de vrijwilligers voor het horecadeel en maakt de planning van de vrijwilligers. Ook is er ieder jaar een grote loterij waarvan zij de kartrekker is. Mevrouw van den Boorn-Wolfs verbindt bij alle activiteiten de jeugd. Alle opbrengsten van de supportersvereniging gaan naar de Koninklijke Oude Harmonie Eijsden. Mevrouw Van den Boorn-Wolfs heeft een groot sociaal hart en staat voor iedereen klaar. Ze was ook jarenlang mantelzorger voor enkele dierbaren.

Mevrouw I.M.J.A.J. van den Boorn-Wolfs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

5. De heer Jos Custers, Sint Geertruid, 60 jaar
De heer Custers is een bestuurlijk vrijwilliger en een historicus bij diverse verenigingen. Met name in de dorpskern Sint Geertruid. Hij is al meer dan dertig jaar actief op het gebied van cultuur, historie, muziek en traditie. Hij is begonnen als medeoprichter en eerste secretaris bij de Heemkundevereniging Sint Geertruid. De eerste bestuursleden en vrijwilligers waren geïnteresseerd in de lokale en regionale geschiedenis. Een van de hoofdtaken als vrijwilliger van de heer Custers is het geschiedschrijven. Voordat er een letter op papier komt is het vaak noodzakelijk om uitgebreid en nauwkeurig archiefonderzoek te doen. De heer Custers is medeauteur van 10 geschiedboeken.

Al 20 jaar is de heer Custers voorzitter en bestuurslid van de Koninklijk Erkende Fanfare St. Gertrudis. Een belangrijke taak van onder andere de voorzitter is om de jeugd te betrekken bij de fanfare. In het jaar 2005 werd het Eeuwfeest georganiseerd. De heer Custers organiseerde dit samen met veel andere vrijwilligers. Een van de onderdelen van het Eeuwfeest was het jubileumboek ‘100 jaar muziek’. Ook hier was de heer Custers medeauteur. De heer Custers houdt zich als voorzitter vooral bezig met de organisatorische kant van de activiteiten. De heer Custers is een verbinder en een natuurlijk leider die zich inzet voor de saamhorigheid van de verenigingen.

De heer J.E.M. Custers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

6. De heer Corné Gorissen uit Eijsden, 55 jaar
De heer Gorissen is een actieve en betrokken vrijwilliger bij diverse verenigingen op het gebied van zorg, sport en cultuur. Hij is al meer dan 30 jaar betrokken bij het Rode Kruis afdeling Eijsden-Margraten. Hij bekleedt diverse vrijwilligersfuncties en geeft  EHBO cursussen. Ook aan de jeugd. Hij is momenteel secretaris en daarbij verantwoordelijk voor de fondsenwerving. Als bestuurslid heeft hij de extra taak van de portefeuille noodhulp. Samen met zijn echtgenote organiseert hij ook jaarlijks de organisatie van de collecte.

Bij de Zonnebloem afdeling Eijsden is de heer Gorissen vrijwilliger. Hij zorgt samen met  vele andere vrijwilligers voor alle activiteiten voor de ouderen. Bij de Hoeskamer in Eijsden is hij sinds kort secretaris. Ook is hij al vele jaren chauffeur voor ouderen die niet zelfstandig naar de Hoeskamer kunnen komen. Jaarlijks organiseert hij een bingo avond met muziek.

De heer C.A.L. Gorissen  is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

7. Mevrouw Maria Janssen-Rutten, Eijsden, 75 jaar
Mevrouw Janssen-Rutten is al vele jaren vrijwilliger op het gebied van cultuur, historie, traditie en medemens. Ze is al meer dan 40 jaar actief betrokken bij diverse verenigingen in Eijsden.  Zo is zij vrijwilliger bij de parochie St. Martinus in Breust. Samen met een groep vrijwilligers is zij verantwoordelijk voor de interieurverzorging van de kerk en het onderhouden van het Mariabeeld. Daarnaast helpt zij mee aan de voorbereiding van de tekstgroep van de Heilige Mis, lezingen en communies. Zij was ook lang actief voor de jongerenkerk. Ze zette zich in om het geloof op een begrijpelijke manier dichter bij de jeugd te brengen.

Mevrouw Janssen-Rutten is ook vrijwilliger bij het Ursulinenklooster te Eijsden. Zij is vanaf het begin betrokken bij het familiemuseum en de samenwerking met de ondernemer en de daaruit voortvloeiende vrijwilligers. Verder is ze gastredacteur bij de Stichting Eijsdens verleden. Ze heeft meegewerkt aan diverse artikelen en twee boeken. Met name over het voormalig Ursulinenklooster en het bestaan van de Ursulinenzusters. Op het gebied van de sociale leefomgeving heeft mevrouw Janssen-Rutten als mede-initiatiefnemer gezorgd voor het behoud van het Groene Kruisgebouw in Eijsden. In het verleden was mevrouw Janssen-Rutten bestuurlijk actief bij diverse andere verenigingen.

Mevrouw M.H.J. Janssen-Rutten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

8.  De heer Ger Kerckhoffs, Eijsden, 75 jaar
De heer Kerckhoffs is actief bij diverse verenigingen in Eijsden. Zijn liefde ligt vooral bij de medemens en de muziek. Lange tijd was hij voorzitter, penningmeester en secretaris van de Stichting Sinterklaas Eijsden. Hij speelde jaarlijks op vele plaatsen Sinterklaas zoals op scholen, bedrijven, bij mensen thuis, maar ook bij de grote intocht van Sinterklaas op de Maas in Eijsden. Hij was meer dan 40 jaar Sinterklaas in Eijsden. De organisatie van deze intocht nam veel tijd in beslag gedurende het jaar:  sponsoring, adverteren, organisatie van de brandweer, politie, harmonie, teveel om op te noemen. Momenteel is de heer Kerckhoffs erelid van de Stichting Sinterklaas Eijsden-Margraten en is hij adviseur van deze stichting.

Op het gebied van muziek is hij vrijwilliger bij het Sint Christinakoor en de Vroenhofzangers. Hij zorgde altijd voor de catering. Bij de Zonnebloem is de heer Kerckhoffs vrijwilliger. Tijdens de twee vakantieweken verzorgt de heer Kerckhoffs de catering. Ook hier zorgt hij voor het vervoer als chauffeur. Daarnaast was hij EHBO-er bij diverse evenementen in onze gemeente. In het verleden was hij klusjesman bij Peuterspeelzaal de Roelekeboel.

De heer G.W.J.M. Kerckhoffs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

9.  Mevrouw Mia Maas-Defauwes, Eijsden, 80 jaar
Mevrouw Maas-Defauwes is al meer dan 40 jaar vrijwilliger bij diverse verenigingen op het gebied van geloof, medemens en cultuur. Zij is vrijwilliger bij de Sint Vincentiusvereniging. Een vereniging die zorg biedt aan armen en behoeftigen door onder meer het verstrekken van de eerste levensbehoeftes. Mevrouw Maas-Defauwes is in het begin gevraagd voor de vrijwilligersfunctie van secretaris en ruim 40 jaar later is ze dit nog steeds. Naast haar taken als secretaris is ze verantwoordelijk voor de sponsorwerving. De stichting werkt sinds enkele jaren samen met Trajekt maatschappelijk werk. Zij is het eerste aanspreekpunt voor hulpbehoevenden en Trajekt. Op het gebied van cultuur is zij vrijwilliger bij de Stichting Adoptiegraven Amerikaanse begraafplaats. Jaarlijks maken zij een nieuwsbrief voor alle adoptanten. Mevrouw Maas-Defauwes is één van de vrijwilligers die met veel passie en secure zorgt dat de adoptanten de nieuwsbrief bezorgd krijgen. Maandelijks is mevrouw Maas-Defauwes met een team vrijwilligers actief als interieurverzorging in de parochiekerken St. Christina en St. Martinus te Eijsden. Bij haar voormalige werkgever Bouwbedrijf Opreij heeft zij na haar pensioen meerdere jaren op vrijwillige basis de administratie verzorgd.

Mevrouw M.L. G. Maas-Defauwes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

10.  De heer Ger Willems, Eijsden, 69 jaar
De heer Willems is al vele jaren een bestuurlijk vrijwilliger bij diverse verenigingen. Zijn passie ligt bij sport, cultuur, historie en tradities. De heer Willems is al vanaf de oprichting vrijwilliger bij Kunststichting Petrus Wolfs. Lange tijd was hij secretaris en nu is hij bestuurslid. De stichting heeft als doel het organiseren van exposities, kunstveilingen en cultuurreizen. De heer Willems is verantwoordelijk voor alle communicatie met de media en de contacten met andere verenigingen of bedrijven zoals musea. Ook is hij verantwoordelijk voor de organisatie van exposities, onder andere voor de planning en de opbouw. Tijdens verkoopexposities is de hij veilingmeester.

Op het gebied van sport is de heer Willems vrijwilliger bij de Volta Limburg Classic in de functie van public relations. Zijn belangrijkste taak is het contact met de media. Daarnaast is hij gespreksleider bij persconferenties, kick-off meetings en interviews voor, tijdens en na de wielerwedstrijd. Hij is verder verantwoordelijk voor de communicatie naar de inwoners en bedrijven. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen en veiligheid. In het verleden deed hij dezelfde functie als bij de Bart Brentjens Challenge en bij Voetbalvereniging Eijsden.

De heer G.H.G. Willems is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

11.  De heer Michel Wolfs, Eijsden, 73 jaar
De heer Wolfs is een vrijwilliger pur sang. Hij is al 30 jaar conciërge van basisschool Sint Jozef in Oost-Maarland. De heer Wolfs is altijd de eerste die op school aanwezig is om alles open te maken,. Hij zorgt voor de post en maakt twee keer per dag een controleronde door de school. De kinderen en ouders kunnen met al hun vragen bij hem terecht.. Ook is hij verantwoordelijk voor alle telefoontjes over ziekmeldingen of andere vragen. Hij zorgt voor alle voorraad. Hij maakt alle kopieën die de leraren nodig hebben voor de lessen. Hij heeft een cursus gevolgd als BHV-er zodat hij bij kleine verwondingen kinderen kan helpen.

Voor de heer Wolfs is ieder kind gelijk. Hij spreekt ze ook aan op hun gedrag. De heer Wolfs heeft met name een grote rol als het gaat om de signalering van problemen met de kinderen. Eind 2023 neemt hij afscheid als conciërge.

De heer M.G.M. Wolfs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.