Subsidieregeling Energie Noodfonds Eijsden-Margraten 2022-2023

Donderdag 18 mei 2023

Deze regeling is een eenmalige ondersteuningsmaatregel om verenigingen en stichtingen te helpen die financieel in de problemen zitten door de energiecrisis. Die zelf een eigen energiecontract hebben afgesloten. Of naast huur apart energiekosten betalen.

Deze regeling is van toepassing op:

  • Stichtingen/verenigingen zoals bedoeld en opgenomen in de segmenten van de Algemene Subsidieverordening Welzijn gemeente Eijsden-Margraten 2017;
  • Maatschappelijke accommodaties zoals bedoeld in artikel 3, 4 en 5 van de Beleidsregel subsidies maatschappelijke accommodaties gemeente Eijsden-Margraten 2018;
  • Sporthal en gymzalen in gemeente Eijsden-Margraten;
  • Parochiebesturen met daarbij aangesloten kerkgebouwen gevestigd binnen de gemeente Eijsden-Margraten.

Subsidie aanvragen

Financiële steun kunt u aanvragen over de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. De hoogte van de subsidie is 75% van de gestegen energiekosten met een maximum bedrag van € 5.000,00.

Vanaf 15 mei kunt u de subsidie Energie Noodfonds aanvragen door het invullen van het digitaal e-formulier op onze website (via DigiD) of via het subsidieformulier dat u heeft ontvangen.
Bij het aanvragen moet u kunnen bewijzen dat de energiekosten in de genoemde periode zijn gestegen.

Sluitingstermijn

De aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst.
De sluitingstermijn voor aanvragen is 15 juli 2023.

Meer informatie

Lees de subsidieregeling en alle voorwaarden (PDF, 159.2 kB).

Aanvragen

Via deze link kunt u het aanvraagformulier digitaal invullen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze subsidieregeling? Bel dan met mevrouw M. Frijns-Lardinois. Heeft u vragen over de aanvraag? Bel dan met de heer L. Giuntoni. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 043 458 8488.