Handhaving blauwe parkeerzone winkelcentrum Eijsden

Donderdag 25 mei 2023

Rond winkelcentrum Eijsden wordt vaak lang geparkeerd door de mensen die in deze buurt wonen en door personen die in de omgeving verblijven. Hierdoor is er minder parkeerplaats voor bezoekers van het winkelcentrum. Gemeente Eijsden-Margraten gaat vanaf 1 juli 2023 actief toezien en handhaven op de blauwe zone.

Vanaf 1 juli 2023: handhaving blauwe zone

Vanaf 1 juli 2023 vindt actief toezicht en handhaving plaats in de blauwe zone rond het winkelcentrum Eijsden. In de blauwe zone mag u maximaal 2 uur parkeren met een parkeerschijf. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente houden toezicht op het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone. Ook worden er, waar nodig, boetes uitgeschreven.

Straten in de blauwe zone

U herkent de blauwe zone aan de blauwe strepen langs parkeervakken en bebording.

Gebruik een parkeerschijf

Wilt u in de blauwe zone parkeren? Dat mag maximaal 2 uur. Gebruik hiervoor een parkeerschijf. Zet het pijltje van de parkeerschijf op het tijdstip van aankomst. Plaats de schijf achter de voorruit. Na 2 uur moet u de parkeerplaats verlaten.