Raad en daad: terugblik op de raadsvergadering van 30 mei 2023

Vrijdag 2 juni 2023

Er is weer sprake van een uitgebreid aantal onderwerpen tijdens de raadsvergadering van de gemeente Eijsden-Margraten op 30 mei jl. Tot welke daden komt de raad over de kadernota 2024-2027 en het regionale beleidsplan van de politie?

Kadernota 2024-2027
Een kadernota is nodig voor het opstellen van de begroting. Welk geld gaat de komende jaren waar heen binnen onze gemeente? Onder meer naar woningbouw, goed bestuur, landbouw en platteland en de krappe arbeidsmarkt. De raadspartijen geven tijdens de vergadering hun mening over de inhoud van de kadernota. Om er per bovengenoemd onderwerp een mening uit te lichten: PRO vraagt zich af hoe het is gesteld met de woningbouwplannen in Oost-Maarland en Mheer. ’Daar horen we al lange tijd niets meer over.’ EML vindt dat de samenwerking tussen de gemeente en burgers beter kan. ODE merkt over de stikstofproblematiek op dat er ook boeren zijn die zonder spuitmiddelen goede resultaten boeken.

Alle partijen akkoord
De VVD zegt dat geld moet worden gereserveerd voor het binden, boeien en geboeid houden van gemeenteambtenaren. En het CDA wil straks niet worden verrast door de boodschap dat Eijsden-Margraten moet fuseren vanwege een tekort aan medewerkers. Als het tijd is voor de stemming gaan alle partijen akkoord met de kadernota. Dit onder de voorwaarde dat die ter kennisgeving wordt aangenomen. Ook heeft het college van burgemeester en wethouders de tijd om de nota nog voor het zomerreces per onderwerp financieel strakker in te vullen.

Regionale beleidsplan politie
Ook het regionale beleidsplan van de politie staat in de etalage. Een belangrijk onderwerp, zeker na de uiteenzetting van de burgemeester dat de Politie Eenheid Limburg al lange tijd de kleinste eenheid is van de Nederlandse politie. Bovendien is er sprake van vergrijzing binnen het Limburgse korps, waardoor veel medewerkers uitstromen de komende jaren. Het CDA is het net als de overige partijen eens over de opzet van het beleidsplan om onder andere geweld, grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit, witwaspraktijken en verkeersproblemen aan te pakken.

Beter dan Maastricht en Heerlen
EML wijst erop dat Eijsden-Margraten er binnen het huidige landelijke beleid over de politiecapaciteit nog relatief goed van afkomt. Beter dan Maastricht en Heerlen, maar die steden heeft de gemeente wel nodig ter ondersteuning. Dat relatief goed ervan afkomen is dus ook relatief. EML, CDA, VVD en ODE roepen het college in een motie op om te overwegen € 100.000,- te besteden aan oplossingen die de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners vergroten. 

Stemming
Dan volgt de stemming over het regionale beleidsplan politie. Alle partijen geven groen licht. Maar de raad moet ook nog stemmen over de motie die vier partijen hebben ingediend. Weer stemmen alle partijen vóór. Behalve PRO. Omdat de oorsprong en bestemming van die € 100.000,- nog altijd niet duidelijk zijn. Is dat geld bedoeld voor meer politieagenten, meer boa’s of misschien voor meer gemeenteambtenaren? ’In elk geval niet voor extra politieagenten’, zegt de burgemeester. ’Die worden landelijk betaald.’

​​