Filterinstallatie voor rioolgassen bij Eckelrade tijdelijk buiten gebruik

Maandag 5 juni 2023

Aan de Honthemerweg, voor het begin van de bebouwde kom van Eckelrade, staat een filterinstallatie voor rioolgassen (de zogenaamde rotte eieren geur). Deze installatie is onlangs door een aanrijding totaal vernield. We proberen op kort termijn een nieuwe filterinstallatie te laten plaatsen. De kans bestaat dat er de komende tijd ter plaatse hinder kan zijn van rioolgeur.