Werk in uitvoering: herstel wegdoorsteken in het asfalt

Vrijdag 30 juni 2023

Helaas ontkomen we er niet aan om plaatselijk werkzaamheden in het asfalt uit te voeren. Denk hierbij aan een nieuwe huisaansluiting voor het riool. Maar ook als Enexis of WML een nieuwe leiding moet leggen ontkomen we hier niet aan. Wij proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken. Het asfalt wordt dan opengebroken om de werkzaamheden uit te voeren. De wegdoorsteek, ook wel overhakker genoemd, zijn stukken in de weg die we tijdelijk met betonstraatstenen repareren. Dit laten we dan minimaal een jaar liggen zodat de sleuf kan inklinken.

Monitoren

Een keer in de 2 jaar voeren wij een inspectie uit waarbij we ook de wegdoorsteken inventariseren. Deze geven we door aan onze onderhoudsaannemer die ze herstelt met asfalt. Momenteel wordt er in onze gemeente op diverse locaties glasvezel aangelegd. Nu in Cadier en Keer en Margraten, maar later ook in de overige kernen en het buitengebied. Binnen dit project proberen we de wegdoorsteken te boren of te persen. Helaas is dit niet overal mogelijk. Om te voorkomen dat we de pas herstelde wegdoorsteek weer moeten opbreken, of nieuwe moeten maken hebben we het definitieve herstel uitgesteld. Zodra er in een kern glasvezel ligt zullen we de wegdoorsteken met asfalt herstellen. Uiteraard monitoren wij de wegdoorsteken en repareren deze indien nodig.

Foto: voorbeeld wegdoorsteek