Reconstructie N598 De Hut - De Plank

Woensdag 5 juli 2023

Al langere tijd liggen plannen op tafel voor verbeteringen aan de N598 tussen De Hut en De Plank. Het werk is opgedeeld in twee delen. Het deel vanaf de rotonde van Hoogcruts tot aan De Plank wordt door Provincie Limburg opgepakt in een separaat project.

Aanbesteding

Voor het deel van de N598 vanaf De Hut tot en met de rotonde van Hoogcruts zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond met een definitief ontwerp. Provincie Limburg is eerder een aanbesteding voor een aannemer gestart, maar heeft deze moeten opschorten tot nader order.

Stikstofdepositie

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van november jl. (bouwvrijstelling) is onderzoek gedaan naar stikstofdepositie tijdens de uitvoeringsfase van de reconstructie van de N598. Hieruit is gebleken dat met name de omleidingsroutes wijzen op een toename van stikstofdepositie. Provincie Limburg kijkt naar mogelijkheden om de depositie te beperken dan wel stikstofrechten te verkrijgen om hiermee de eventueel benodigde procedures te doorlopen.

Wat wordt er verbeterd?

  • Vervangen en aanleggen van fietspaden;
  • Vervangen van de asfaltconstructie over de gehele lengte;
  • De snelheid wordt geremd met vier dubbele uitbuigingen;
  • De aansluiting op de N278 bij de Hut met een rotonde;
  • Linksaf slaan bij de Brede Hoolstraat met een voorsorteerstrook;
  • Het kruispunt bij de Reijmerstokkerdorpsstraat;
  • De aanleg van een rotonde bij Hoogcruts.

Informatie

Provincie Limburg informeert omwonenden via een huis-aan-huisbrief wanneer meer informatie bekend is over de uitvoering van de reconstructie. Meer informatie is terug te vinden op de website van Provincie Limburg (www.limburg.nl, werk aan de weg).