Panelonderzoek naar ervaren luchtkwaliteit door GGD Zuid-Limburg en GGD Limburg-Noord

Maandag 31 juli 2023

De lucht is in Nederland de afgelopen dertig jaar een stuk schoner geworden maar voldoet nog niet aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vervuilde lucht veroorzaakt schade aan onze gezondheid.

Begin 2023 publiceerden de GGD Zuid-Limburg en GGD Limburg-Noord een gezamenlijk rapport over de gemeten luchtkwaliteit in Limburg. Naar aanleiding hiervan is door beide GGD’en samen onderzoek gedaan naar de ervaren luchtkwaliteit in Limburg. Ruim 10.000 Limburgers deden in april mee aan dit panelonderzoek van beide Limburgse GGD’en.

Hoe wordt de luchtkwaliteit ervaren?

Ruim de helft van de deelnemers ervaart de luchtkwaliteit als (zeer) goed en één op de acht ervaart de luchtkwaliteit als (zeer) slecht. Noord-Limburgers ervaren de luchtkwaliteit iets positiever en maken zich minder vaak zorgen hierover in vergelijking met Zuid-Limburgers. In Zuid-Limburg ervaren de inwoners meer luchtvervuiling door verkeer en industrie. In Noord-Limburg ervaren inwoners meer luchtvervuiling door landbouw of veeteelt.

Wat doen Limburgers zelf?

Bij de vraag naar wat men zelf doet om de luchtkwaliteit te verbeteren wordt minder vaak de auto nemen en vaker met de fiets of de trein op pad het meest genoemd. Ruim 1 op de 3 Limburgers eet bewust minder vlees. Minder hout stoken is de minst genoemde aanpassing en wordt slechts door één op de zeven inwoners aangegeven. 1 op de 3 personen zegt ‘niets’ te doen.

De behoefte aan informatie is groot

Limburgers hebben behoefte aan informatie over de luchtkwaliteit in eigen omgeving maar weten vaak niet waar deze te vinden is. Het overgrote deel van het panel heeft de behoefte om van te voren te worden gewaarschuwd in geval van matige of ernstige luchtverontreiniging en wil ook adviezen hoe hiermee om te gaan.

Impact van het onderzoek

Dit panelonderzoek draagt bij aan een beter begrip van de ervaren luchtkwaliteit in Limburg. De informatie uit het onderzoek biedt daarnaast ondersteuning voor beleidsvorming en initiatieven gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit in Limburg.
De resultaten van dit onderzoek leest u deze factsheet

Over het panel en meedoen

De GGD’en voeren een paar keer per jaar onderzoek uit onder de panelleden in hun regio. De Limburgers die lid zijn van dit panel hebben zich daarvoor aangemeld en ontvangen een uitnodiging per e-mail om aan een panelonderzoek deel te nemen. Om te weten wat er in de regio speelt is elke stem belangrijk. Meedoen? Meld u aan: www.ggdzl.nl/panel.