Gebiedsvisie Stationsgebied en Omgeving: We zijn gestart!

Vrijdag 4 augustus 2023

Eind 2022 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat hij het belangrijk vindt dat er een Integrale Gebiedsvisie voor het Stationsgebied Eijsden en de omgeving komt. Een visie die de richting aangeeft voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied, en waarbij onderwerpen zoals een goede woon- en werkomgeving, toerisme en recreatie, mobiliteit en infrastructuur samen worden opgepakt. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor de relatie met het aanliggende buitengebied, de oude kern van Eijsden en het winkelcentrum in Breust.

Hoe nu verder?

De eerste stappen zijn gezet. Het bureau BRO heeft de opdracht gekregen om het proces -  om te komen tot een Gebiedsvisie -  te begeleiden. Een maand geleden hebben zij zelf het gebied verkend. In het najaar zijn de eerste gesprekken met belanghebbenden en belangstellenden. Ook wordt dan een sessie voor bewoners gehouden. Wij houden u op de hoogte via weekblad De Etalage, gemeentelijke website, social media en onze wekelijkse digitale nieuwsbrief.