Woningbouwontwikkeling Bloesemgaard Margraten

Vrijdag 11 augustus 2023

Woensdag 30 augustus was in de raadzaal van het gemeentehuis een informatieavond over de woningbouwontwikkeling De Bloesemgaard fase 2 in Margraten. 

Ontwerp wijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan dat bij deze ontwikkeling hoort wordt vanaf 24 augustus 2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegd of raadpleeg deze link naar ruimtelijke plannen.nl.