Eijsden-Margraten tegen de mogelijke komst van een afvalverbrandingscentrale in Lixhe-Visé (B)

Vrijdag 29 september 2023

Eerder (2022) maakte Eijsden-Margraten, samen met Maastricht, al bezwaar tegen de verleende vergunning voor een afvalverbrandingscentrale in Lixhe-Visé (B).

In eerste instantie verklaarden de verantwoordelijke Waalse ministers deze verleende vergunning nietig. De Belgische Raad van State heeft dit besluit teruggedraaid. Nu hebben Eijsden-Margraten, Maastricht, de Provincie Limburg (NL) en Riemst (B) beroep aangetekend bij dezelfde Belgische Raad van State. Dit vanwege hun zorgen over de effecten op het milieu en de natuur en daarmee onze leefomgeving. En ze vinden dat er onvoldoende onderzoek is gedaan.

Ook milieuorganisaties aan beide kanten van de grens hebben beroep aangetekend. Het is nu wachten op de uitspraak van de Raad van State (B). We houden u op de hoogte.