Raad en daad: terugblik op de raadsvergadering van 26 september 2023

Vrijdag 29 september 2023

De oprichting van een landschapsfonds en – een hele mond vol – de subsidieverordening aanplantregeling kleine landschapselementen was een van de agendapunten tijdens de raadsvergadering van 26 september. Een ander agendapunt ging over de eenmalige financiële bijdrage aan het Xonar-herstelplan. Xonar biedt hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg.

Landschapsfonds en aanplantregeling

Raadspartij PRO is blij met de verhoging van het subsidiebedrag voor de aanplantregeling. Daardoor kunnen nu bijvoorbeeld ook poelen worden aangelegd. Wat wel nog ontbreekt in het raadsvoorstel is extra aandacht voor de aanplant van autochtone boomsoorten. Dat zijn de nakomelingen van inheemse bomen die zich na de laatste ijstijd spontaan in een gebied hebben gevestigd. ODE kan zich ook goed vinden in het raadsvoorstel. Wat nog beter kan, is de communicatie voor wie zijn tuin wil vergroenen. Een brief in de bus om inwoners te attenderen op een subsidieaanvraag zou een oplossing zijn. Het bomenplan en de natuurwaardenkaart staan trouwens ook nog niet op de gemeentelijke website. Dan is er nog de vraag waar het geld uit het landschapsfonds precies heengaat. Dat moet volgens ODE uitsluitend zijn bestemd voor de verfraaiing van het landschap. En niet voor de renovatie van onder andere gebouwen of de aanleg van een fietspad.

Hoe zit het met heggen en hagen?

De VVD spreekt zijn goedkeuring uit over het raadsvoorstel. Alleen: de voorkeur gaat uit naar de aanplant van autochtone boomsoorten, maar die zijn op dit ogenblik bijna nergens te verkrijgen. EML spreekt zijn waardering uit voor de tussentijdse aanpassingen in het raadsvoorstel. Omdat daar nu ook nieuwe poelen en stapelmuren voor onder meer de zeldzame vroedmeesterpad deel van uitmaken. Maar hoe zit het met de geregeld schrammen opleverende heggen en hagen in het buitengebied? Wie bepaalt in dat geval wat goed beheer is? Ter vergelijking: de een vindt de aanwezigheid van onkruid prima, terwijl iemand anders één stekelig plantje al als een doorn in het oog ervaart.

Alleen Staatsbosbeheer

Wethouder Jacobs geeft aan dat autochtone boomsoorten dit seizoen inderdaad moeilijk te verkrijgen zijn. Alleen Staatsbosbeheer kweekt die. Hij pleit daarom voor aanvullende inheemse boomsoorten, anders is aanplant überhaupt niet mogelijk. Over de publicatie van het bomenplan en de natuurwaardenkaart: die vindt binnen niet al te lange tijd plaats.
Amendement
PRO en EML dienen een amendement in tot wijziging van het raadsvoorstel. De korte strekking daarvan: meer aandacht voor de aanplant van autochtone boomsoorten. Na een schorsing van de raadsvergadering om het amendement tekstueel aan te passen, stemmen alle partijen vóór de wijziging en het algehele raadsvoorstel.

Herstelplan Xonar

Het noodlijdende Xonar heeft de zestien samenwerkende gemeenten in Zuid-Limburg gevraagd om een eenmalige financiële bijdrage. Het CDA benadrukt dat het er niet om gaat om Xonar in de lucht te houden, maar om de voortgang van de zorg te garanderen. En is het in dat verband wel een goed idee om het fusieplan van Xonar en de Mutsaersstichting door te laten gaan? De VVD vraagt zich af welke lessen we kunnen trekken uit de penibele financiële situatie waarin Xonar verzeild is geraakt. PRO heeft respect voor de zorgmedewerkers van Xonar die ondanks alles hun beste beentje voor blijven zetten. ODE denkt aan een plan B om de Xonar-zorg structureel herin te richten. Dit om te voorkomen dat Xonar over enkele jaren misschien nog een keer een verzoek tot financiële hulp indient.

Wie is de dupe?

Wethouder Piatek stelt dat vooral de kinderen, hun gezinnen en de zorgprofessionals de dupe zijn van de ontstane situatie. PRO voegt daaraan toe dat deze mensen tot nu toe nauwelijks zijn gehoord. Terwijl ook zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een gezondere Xonar-organisatie. Wethouder Piatek heeft vertrouwen in het herstelplan, maar merkt daarbij op dat er nauw contact blijft bestaan met Xonar over de verdere ontwikkelingen. Bij de stemming gaan alle raadspartijen akkoord met de eenmalige financiële bijdrage voor het Xonar-herstelplan. Alleen Ron Mourmans van PRO onthoudt zich van stemming omdat hij onder meer als pleegouder banden heeft met Xonar. Burgemeester Krijnen noemt dit een mooi voorbeeld van hoe een goede volksvertegenwoordiger zich in zo’n geval opstelt. ’Mijn complimenten!’

Besluiten

Naast het unanieme akkoord van de raad voor de beide bovengenoemde raadsvoorstellen stemde de raad ook unaniem in met het Bestemmingsplan Heerderweg 7 Cadier en Keer en het voorstel dhr. Sander Coninx (raadslid EML) te benoemen tot voorzitter van de Dialoogvergaderingen.