Werk in uitvoering: Wat kunnen we doen tegen wateroverlast?

Vrijdag 29 september 2023

In juni, augustus en september 2023 heeft de regio Zuid-Limburg te maken gehad hevige regenval. Ook in de gemeente Eijsden-Margraten. Hevige neerslag zorgde ervoor dat in korte tijd straten blank kwamen te staan. Het regenwater kwam zelfs in kelders en woningen. De gemeten hoeveelheid regenwater was dubbel zoveel als maatgevend berekend in één uur zou vallen. Het water verdwijnt dan niet snel genoeg in het riool.

Wat is de oorzaak?

Het riool moet naast het huishoudelijk afvalwater ook het regenwater opvangen van verhard oppervlak van de openbare ruimte. Daarnaast moet het ook regenwater opvangen van verhard oppervlak van particuliere terreinen. Er wordt al snel gedacht dat de riolering niet voldoende werkt. Een riolering die deze extreme hoeveelheid regenwater kan verwerken is onbetaalbaar.

Wat is het gevolg?

Extreme neerslag vult het riool snel. In het riool zit ook lucht. Het stijgende water drukt de lucht weg. Hierdoor kunnen putdeksels gaan ‘dansen’ of van de rand afgeduwd. Tijdens extreme neerslag raakt de huisriolering snel vol met af te voeren regenwater van eigen terrein. Er kan dan luchtinsluiting ontstaan met een tijdelijke blokkade als gevolg. De lucht zoekt een weg om toch uit de leiding te ontsnappen. Het gevolg hiervan is dat een afvoer, zoals toilet en putje, gaat borrelen. Is de lucht uit de huisriolering geduwd via de afvoer en valt er nog steeds regenwater? Dan kan een onderdruk ontstaan en komt er water via de afvoer naar binnen. Dit is meestal regenwater dat op eigen terrein is gevallen.

Wat kunt u doen?

U kunt een ontlastvoorziening / ontluchting plaatsen op de huisriolering aan de buitenkant van de woning. Ook het afkoppelen van regenwater van de riolering kan helpen. Daarnaast helpt het vergroenen van tuinen zodat het regenwater makkelijker in de grond kan verdwijnen. Zo kunt u uw én het gemeentelijk rioolstelsel ontlasten. Om afstromend regenwater uit de kelder te houden kunt u de * koekoek verhogen en muuropeningen dichten.  *(een koekoek is een bak of kleine uitbouw aan de kelder met een ventilatierooster).

Wat doet de gemeente?

De gemeente onderhoud het rioolsysteem binnen de beleidskaders zoals:

  • Het twee keer per jaar schoonmaken van kolken;
  • Het schoonmaken en controleren van 20 kilometer riolering;
  • Aanpassingen bij structurele problemen aan het systeem;
  • Inventariseren van meldingen bij extreme overlast.

De gemeente onderzoekt de riolering aan de hand van de meldingen. En voert mogelijke maatregelen uit om overlast door hevige regenval te beperken. Zo willen we onze buitenruimte klimaatadaptief inrichten.