Locatieonderzoek nieuwbouw kindcentrum Cadier en Keer

Vrijdag 3 november 2023

De gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft in zijn vergadering van 30 mei 2023 het “Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2038” vastgesteld.
Een onderdeel van dit plan is de realisatie van een integraal kindcentrum in Cadier en Keer. Dit kindcentrum moet in elk geval onderdak bieden aan basisschool de Keerkring, peuterspeelzaal Pinokkio en kinderopvang Mergelland. De gemeente en haar bij dit project betrokken partners doen onderzoek naar de juiste plek voor het realiseren van een kindcentrum in Cadier en Keer.

Daarbij zijn drie locaties in beeld:

  • het huidige terrein van basisschool de Keerkring aan de Groenstraat;
  • het terrein van de gymzaal aan de Groenstraat;
  • het sportcomplex aan de Bemelerweg.

Een extern bureau dat ervaring heeft met locatiestudies voert het onderzoek uit. Het bureau brengt de voor- en nadelen van elke locatie in beeld. En adviseert over de beste locatie voor het kindcentrum. Het lopende onderzoek zal naar schatting 12 weken duren. Wij streven erna om het kindcentrum op 1 augustus 2026 in gebruik te kunnen nemen.