Nieuw viaduct N278 - Fommestraat wordt voorbereid

Vrijdag 3 november 2023

Na 100 jaar en meerdere onderhoudsbeurten heeft het viaduct op de N278 aan de Fommestraat het einde van zijn technische levensduur bereikt. Provincie Limburg liet samen met gemeente Eijsden-Margraten een ontwerp opstellen. Het werk is gegund aan Van Hattum en Blankevoort dat vanaf nu met de voorbereiding start. Naar verwachting worden de werkzaamheden in juni 2024 uitgevoerd. 

Locatie viaduct Fommestraat N278

Veiliger voor mens en dier

Aan het eind van de werkzaamheden staat er een nieuw viaduct dat voor lange tijd aan de eisen van constructieve veiligheid voldoet. Ook wordt de verkeersveiligheid verbeterd door het aanbrengen van een fysieke scheiding tussen fietsers en automobilisten. Naast mensen hebben ook dieren baat bij het nieuwe viaduct. Via een nieuwe faunaverbinding onder de weg kunnen wilde dieren zich verplaatsen tussen de twee Natura 2000-gebieden Schiepersberg en het Savelsbos. Extra aan te brengen wildroosters, rasters en amfibieënschermen tussen het viaduct en Margraten zorgen ervoor dat zowel mensen als dieren zo veilig mogelijk op en rondom de N278 kunnen bewegen.

“We werken in Limburg aan goede wegen. Met het nieuwe viaduct is dit deel van de N278 straks weer helemaal klaar voor de toekomst.” – Jasper Kuntzelaers, gedeputeerde mobiliteit Provincie Limburg.

Beperkte overlast

Om veilig te kunnen werken is het noodzakelijk de N278 ter hoogte van de werkzaamheden in beide richtingen gedurende een week af te sluiten voor gemotoriseerd en fietsverkeer. In deze week wordt het bestaande viaduct gesloopt en afgevoerd en wordt het nieuwe viaduct geplaatst. Naar verwachting vindt dat deel van de werkzaamheden in juni 2024 plaats. Behoudens de korte afsluiting blijft de overlast voor weggebruikers van de N278 beperkt in de huidige planning. Wanneer de exacte planning en de omleidingsroutes bekend zijn worden deze ook via weekblad De Etalage en de website, digitale nieuwsbrief en social mediakanalen van de gemeente gedeeld.

Vragen en meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u mailen naar N278viaductfommestraat@prvlimburg.nl. Of kijk op de projectwebsite www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/n278-eijsden-margraten/ .

Figuur 1. Impressie Fommesstraat N278

Figuur 2 Impressie Fommesstraat N278