Raad en daad: terugblik op de raadsvergadering van 24 oktober 2023

Vrijdag 3 november 2023

Deze Raad en daad gaat over één agendapunt tijdens de raadsvergadering van 24 oktober. Dat is de wettelijke wijziging van de zogenoemde gemeenschappelijke regelingen die in juli 2022 is ingegaan. Een gemeenschappelijke regeling is een regeling waarbij verschillende gemeenten samenwerken om een bepaalde taak uit te voeren bijv. de GGD voor bepaalde geneeskundige taken. Door deze wijziging zijn onder andere gemeenten beter in staat om hun onderlinge samenwerking te verbeteren.

Welke gemeente heeft interesse?

ODE is blij met de wettelijke wijziging. Maar daar moet wel actie op volgen. Daarom houdt Hanneke Koene namens de partij een pleidooi voor de oprichting van een regionale raadsadviescommissie. Zodat de afvaardigingen van de verschillende gemeenten sneller dan voorheen op de hoogte zijn van wat er speelt binnen andere gemeenten. Daarom heeft Hanneke Koene alvast onderzocht welke Zuid-Limburgse gemeenten interesse hebben in een regionale raadsadviescommissie. Haar voorlopige conclusie: de meeste gemeenten zijn daar positief over.

Of een werkgroep

EML vraagt zich af hoeveel deelnemende gemeenten je nodig hebt om ook echt tot de oprichting van zo’n commissie te komen. Wat als niet alle gemeenten daarmee instemmen? De burgemeester verduidelijkt dat ze het wel allemaal eens moeten zijn. ODE wijst nog op een alternatief. Je kunt eventueel kiezen voor een werkgroep in plaats van een commissie. Alleen: een werkgroep bestaat uit vrijwilligers en commissieleden krijgen betaald voor hun werk. Die laatsten hebben ook politiek meer invloed. Vandaar dat de voorkeur van ODE uitgaat naar een commissie.

Om de zes jaar

PRO wijst op de meerwaarde van een regionaal samenwerkingsverband. Omdat de gemeente Eijsden-Margraten dan gemakkelijker over haar eigen grenzen kan heen kijken en kan leren van andere gemeenten. Voordat de stemmingsronde aanbreekt, moeten de partijen nog bepalen om de hoeveel tijd een evaluatie plaatsvindt van een gemeenschappelijke regeling. Om de zes jaar is de uitkomst. Al vindt PRO het wel vreemd dat zo’n evaluatie niet standaard wordt uitgevoerd.

Gefeliciteerd!

Na de stemming gaan de felicitaties van de burgemeester uit naar Hanneke Koene. Omdat haar motie is aangenomen om de oprichting van een regionale adviescommissie te onderzoeken. Ook de wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen kunnen rekenen op de goedkeuring van de gemeenteraad. Aldus besloten!

Welke regelingen?

Voor de volledigheid, het gaat om de volgende zeven gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Eijsden-Margraten meewerkt: GGD Zuid Limburg, Omnibuzz, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, RUD Zuid-Limburg, Rd4, Het Gegevenshuis en BsGW.
De raad stemde verder unaniem in met de Bodembeheernota, de benoeming van een nieuwe accountant en een nieuw burgerlid voor ODE.