Convenant Domus Rijckholt

Vrijdag 10 november 2023

Sinds de eerste informatieavond voor de inwoners van Rijckholt op 6 juli 2023 zijn er in samen met deze inwoners diverse zaken in gang gezet. Zo is er een Klankbordgroep Domus Rijckholt opgericht. Deze bestaat uit inwoners, het Leger des Heils, de politie en wij als gemeente vanuit onze verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid.

De ongeveer 15 leden vergaderen tweewekelijks. Woensdag 8 november 2023 kwamen zij voor de tiende keer bij elkaar en legden ze de laatste hand aan het convenant. Een intensief traject waarin eenieders belang is gehoord en waarin wij als gemeente staan voor een veilige woon- en leefomgeving voor al onze inwoners.

Dit is de definitieve versie van het convenant. (PDF, 240.2 kB) Deze versie wordt woensdag 15 november 2023 ondertekend door het Leger des Heils, burgemeester Alain Krijnen namens de gemeente Eijsden-Margraten, de politie en inwoners van de direct betrokken kernen Rijckholt en Gronsveld die lid zijn van de Klankbordgroep.

In het convenant zijn afspraken vastgelegd om overlast te voorkomen en de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen. In februari 2024 zal het convenant voor het eerst door de klankbordgroep worden geëvalueerd.