Begroting 2024 unaniem vastgesteld

Maandag 13 november 2023

Op donderdag 9 november 2023 keurde de gemeenteraad van Eijsden-Margraten unaniem de begroting 2024 goed.
U ziet in onderstaande afbeelding welk bedrag ze vaststelden voor elk van de vijf prioritaire thema’s. Volgende week vertellen alle bestuurders hoe ze dit geld willen inzetten en wat u daar als inwoner van zult merken.

De begroting: het huishoudboekje van de gemeente

Onlangs heeft de gemeenteraad de begroting 2024-2027 vastgesteld. Zeg maar het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. Hieronder hebben we voor u de antwoorden op de drie meest gestelde vragen over de begroting op een rijtje gezet.

Waar kan ik de hele begroting bekijken?

Onze gemeente heeft een aparte website met uitgebreide informatie over de begroting. Deze website, ook wel begrotingsapp genoemd, kunt u bekijken op eijsden-margraten.begrotingsapp.nl.

Wat kan ik op deze website vinden? 

Op deze site vindt u de Planning en Control producten van de gemeente Eijsden-Margraten. Deze producten zijn vrij vertaald het huishoudboekje van de gemeente. Zo is er een programmabegroting, een bestuursrapportage en een jaarrekening.

Wat is het doel?

In de programmabegroting staat wat we de komende jaren uitgeven aan de verschillende taakvelden binnen de gemeente. De uitgaven zijn verdeeld over 5 prioritaire thema’s, ook wel programma’s genoemd. Met een bestuursrapportage kunnen we, als het nodig is, de programmabegroting aanpassen. Dit kan in juli en in december. In de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en over de hieraan bestede kosten.

Zowel de begroting, bestuursrapportage als de jaarrekening geven antwoord op de 3 belangrijkste vragen:

  1. Wat willen we bereiken?
  2. Wat gaan we ervoor doen?
  3. En wat mag het kosten?