Subsidie aanleg kleine landschapselementen

Vrijdag 17 november 2023

Wilt u een boomgaard, graft, haag of bosje planten? Als gemeente helpen we graag met de aanleg van landschapselementen door 75% van de materiaalkosten te vergoeden. Kleine landschappelijke elementen zijn bijvoorbeeld streekeigen bomen, een meidoornhaag, Limburgse hagen en bosplantsoenen ten behoeve van bos of graft. In specifieke gevallen komt ook een poel in aanmerking.

Waarom is deze subsidie?

De aanleg van landschapselementen helpt bij het in standhouden van ons mooie landschap en de biodiversiteit. Daarnaast helpt landschappelijke beplanting aan een gezonde groene leefomgeving waar mens, plant en dier kunnen samenleven.

Waar vind ik meer informatie?

Op de projectpagina 'Subsidie aanleg kleine landschapselementen' vindt u de Subsidieverordening aanleg kleine landschappelijke elementen Eijsden-Margraten 2023 met meer informatie en de voorwaarden. En kunt u hier het aanvraagformulier invullen.