Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Opvang asielzoekers

Nederland staat voor een grote opgave in de opvang van mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld in een ander land. Dat zijn statushouders, asielzoekers en Oekraïners. Elke gemeente in Nederland moet opvang en onderdak bieden aan deze mensen. Gemeente Eijsden-Margraten doet haar best om iedereen een thuis te bieden. Hieronder vertellen wij u meer over wat de gemeente doet voor de opvang van asielzoekers. Op onze website leest u meer over de woningopgave voor statushouders. Over de woningopgave van Oekraïners en onze eigen inwoners informeren wij u binnenkort.  

Wat zijn asielzoekers?

Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd. Hij of zij vraagt om bescherming als vluchteling en wacht op de beslissing van de overheid. Zolang de asielprocedure loopt, hebben asielzoekers het recht om in ons land te blijven. De meeste asielzoekers komen uit Syrië, Turkije, Jemen, Eritrea en Somalië.

Waarom moet de gemeente asielzoekers opvangen?

Asielzoekers worden in afwachting van de afronding van hun asielverzoek tijdelijk opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). In veel gemeenten in Nederland zijn azc’s. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de azc’s. 

Een paar jaar geleden zijn een aantal azc’s gesloten. De afgelopen tijd zijn veel asielzoekers naar Nederland gekomen. Hierdoor is er een groot tekort aan plaatsen in de azc’s. Ook zijn de azc’s ‘verstopt’. Door de woningcrisis in ons land kunnen statushouders niet weg uit de azc’s. De Rijksoverheid vraagt nu alle gemeenten in Nederland om dringend tijdelijke opvang voor asielzoekers te realiseren. Naast de al bestaande opvang.

Hoeveel asielzoekers zijn er in Nederland?

In 2023 vroegen zo’n 40.000 mensen asiel aan in Nederland, waaronder bijna 6000 alleenstaande kinderen . Deze kinderen noemen we ook wel alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Voor 2024 wordt een stijging van nieuwe asielzoekers verwacht naar maximaal 63.000. Dit getal is niet veel hoger dan in andere piekjaren. Zoals in 1994, tijdens de oorlog in Joegoslavië, of in 2015/2016, tijdens de oorlog in Syrië.

Hoeveel asielzoekers moet gemeente Eijsden-Margraten opvangen?

De Rijksoverheid vraagt alle gemeenten in Nederland om asielzoekers op te vangen. Op basis de Spreidingswet wordt er van uit gegaan dat er in Eijsden-Margraten 167 asielzoekers worden opgevangen.

Op het terrein van VIA Jeugd in Cadier en Keer worden al 98 amv-ers opgevangen door het COA. De mogelijkheid om deze opvang uit te breiden of asielzoekers op een andere plek op te vangen wordt onderzocht. Aangezien Eijsden-Margraten op basis van de Spreidingswet nog ongeveer 70 asielzoekers extra moet opvangen.

Wat doet het COA?

Tijdens het asielproces worden asielzoekers door het COA opgevangen in verschillende soorten opvanglocaties. Na het asielproces worden statushouders opgevangen totdat ze een woning krijgen in een gemeente.

Wat kunt u doen?

Als vrijwilliger kunt u asielzoekers helpen. Neem hierover contact op met de gemeente via e-mailadres steunpuntvluchtelingen@eijsden-margraten.nl.

Als u een plek wilt geven aan een vluchteling, neem dan contact op met Takecarebnb via www.takecarebnb.org. Deze organisatie werkt samen met het COA en regelt logeerplekken voor erkende asielzoekers bij gastgezinnen in Nederland.

Welke rol heeft de Provincie in het huisvesten van de asielzoekers?

De asielopgave wordt gecoördineerd vanuit de Limburgse regietafel (LiRT). Dit is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, het COA, de Provincie en de Limburgse gemeenten.

Het uitgangspunt is dat alle ketenpartners elkaar helpen. Dat problemen opgelost worden. Dat er concrete afspraken voor iedere regio gemaakt worden over de opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. En dat gewerkt wordt aan een structurele oplossing in Limburg.

Hoe worden asielzoekers begeleid? Het COA helpt asielzoekers bij het vormgeven van hun toekomst in Nederland. In elk azc worden taal-, onderwijs- en activiteitenprogramma’s aangeboden. Ook voeren COA-medewerkers gesprekken met asielzoekers over het leven in en rond het azc en over hun toekomst.

Wat kunnen asielzoekers voor onze gemeente en regio betekenen?

Limburg is vergrijzend en er is een personeelstekort in meerdere sectoren. Vooral in de zorg is extra hulp nodig. Veel asielzoe­kers brengen kennis en ervaring mee en kunnen een rol spelen in de personeelstekorten. Ze kunnen op de arbeidsmarkt een toegevoegde waarde hebben voor onze gemeente en regio door bijvoorbeeld in de zorg te gaan werken.

Heeft u vragen?

Stuur een mail naar steunpuntvluchtelingen@eijsden-margraten.nl of bel 043 458 8488.

Vragen over Opvang asielzoekers?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?