Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Subsidie kleine landschapselementen

Willen we het unieke karakter en zijn rijkdommen behouden dan zullen we moeten investeren in behoud en ontwikkeling van het landschap. Dat doen we dan ook. De gemeente Eijsden- Margraten heeft een landschapsfonds ingericht waarmee landschappelijke projecten gefinancierd kunnen worden. De bewoners van onze gemeente hebben de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief landschapselementen aan te leggen.

Wilt u een boomgaard, graft, haag of bosje aanleggen?

Als gemeente ondersteunen we de aanleg van landschapselementen door 75% van de materiaalkosten te financieren.

In specifieke gevallen komt ook een poel in aanmerking voor een vergoeding. De aanleg van landschapselementen draagt bij aan het in standhouden van ons mooie landschap en de biodiversiteit. Daarnaast draagt landschappelijke beplanting bij aan een gezonde groene leefomgeving waar mens, plant en dier kunnen samenleven.

In verband met de grote belangstelling kunnen we niet garanderen dat uw aanvraag in het huidige plantseizoen (tot maart) wordt behandeld. Lukt dat niet dan kunt u pas in het komende plantseizoen, vanaf november, uw bomen en struiken aanplanten.

Meer informatie en voorwaarden: Subsidieverordening aanleg kleine landschappelijke elementen Eijsden-Margraten 2023 

Subsidie kleine landschapselementen aanvragen

Direct regelen

Na het indienen van het aanvraagformulier neemt de stichting Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) contact met u op voor de verdere afhandeling.

Vragen over Subsidie kleine landschapselementen?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?