Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Cultuureducatie

Cultuureducatie vormt de ruggengraat van kunst, cultuur en maatschappelijke vorming. Ons brede educatieve programma voor het basisonderwijs - SKEM cultuureducatie - omvat wekelijkse lessen in muziek, drama en beeldende kunst, en inspirerende randprogramma's die spelenderwijs verbanden leggen met maatschappelijke thema's. De 17 werelddoelen - vertaald naar onze eigen gemeente - zijn hierbij leidraad. Daarnaast wordt actief samengewerkt met lokale verenigingen. 

Cultuureducatie bevordert niet alleen creativiteit en verbeeldingskracht, maar leert kinderen ook belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en probleemoplossing. Het helpt kinderen om uit hun comfortzone te stappen, waardoor ze hun potentieel kunnen ontplooien en hun eigen toekomst beter kunnen vormgeven. 

* De naam SKEM is afgeleid van: structurele kunst en cultuur educatie Eijsden-Margraten 

Cultuureducatie is  de basis van kunst, cultuur en maatschappelijke ontwikkeling. Ons programma voor basisscholen heet SKEM Cultuureducatie. De naam SKEM staat voor: structurele kunst en cultuur educatie Eijsden-Margraten.  

Iedere week zijn er lessen in muziek, drama en beeldende kunst. Ook zijn er inspirerende randprogramma's over maatschappelijke onderwerpen. De 17 werelddoelen zijn hierbij de leidraad. De werelddoelen zijn vertaald naar onze eigen gemeente. SKEM werkt veel samen met lokale verenigingen.  

Cultuureducatie stimuleert creativiteit en verbeelding. Het leert kinderen ook belangrijke dingen zoals samenwerken, goed nadenken en problemen oplossen. Het moedigt kinderen aan om nieuwe dingen te proberen, waardoor ze kunnen ontdekken  waar ze goed in zijn, en waardoor ze hun eigen toekomst beter kunnen vormgeven.  

Vragen over Cultuureducatie?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?