Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Overige vergunningen

Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent overige vergunningen zoals een alcoholvergunning, standplaatsvergunning, loterijen en kansspelen etc.

Alcoholvergunning

groep mensen die met wijn en andere dranken een toost uitbrengt.

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Alcoholvergunning

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet

Een barman tapt een glas bier.

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken schenken tijdens een bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet nodig.

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet

Incidentele festiviteiten

DJ draaitafel

Wilt u een feest organiseren in uw bedrijf en meer geluid produceren dan op grond van het Activiteitenbesluit is toegestaan? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Dan moet u dit melden bij de gemeente.

Incidentele festiviteiten

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen.

Loterijen en kansspelen

Als uw vereniging een openbare loterij wil organiseren en daarvoor loten verkoopt, heeft u een loterijvergunning nodig.

Standplaatsvergunning

U heeft een standplaatsvergunning nodig als u vanaf een vaste plaats op een openbare en in de open lucht gelegen plaats goederen aanbiedt, verkoopt of aflevert. Of als u diensten aanbiedt, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Ontheffing voor het stoken van vuur

Het is verboden zonder ontheffing in de open lucht afvalstoffen te verbranden.

Voorwerpen op, aan of boven de weg

Het is verboden om zonder vergunning (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen.

Melding wijziging inrichting horecagelegenheid

Als de inrichting van een horecagelegenheid zoveel is gewijzigd dat deze niet langer in overeenstemming is met de in de Alcoholwetvergunning vermelde omschrijving, bent u verplicht deze wijziging te melden.

Wijziging leidinggevende horeca

Alle leidinggevenden die in uw horecabedrijf werken, moeten zijn vermeld op het aanhangsel van de drank- en horecavergunning.

Gebruik gemeentematerialen

Heeft u dranghekken, vlaggenmasten, vlaggen, huisvuilcontainers, wegafzetting of verkeersborden nodig voor uw evenement? Deze materialen stelt de gemeente ter beschikking.

Vragen over Overige vergunningen?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?