Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Toekennen huisnummer

Aan iedere woning of bedrijfspand is een huisnummer toegekend. Aangezien adressen worden geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen kan een huisnummer niet zomaar wijzigen of gebruikt worden.

Bij een nieuwe woning of bedrijfspand, het splitsen van een pand of wijzigen van gebruik van een pand, wordt niet altijd automatisch een huisnummer toegekend. Er dient eerst gecontroleerd te worden of voor die activiteit een omgevingsvergunning nodig is. Of een bepaald gebruik is toegestaan kunt u controleren met de gratis vergunningencheck op, en door het raadplegen van het Omgevingsplan via het Omgevingsloket.  

Als de activiteit volgens het Omgevingsloket vergunningsvrij is en passend is binnen het Omgevingsplan, dan kunt u schriftelijk of via e-mail een huisnummer aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag moeten de volgende gegevens worden ingediend.

  • Een situatietekening schaal 1:1000;
  • Een plattegrondtekening, bestaande en nieuwe situatie met hierop de functies aangeduid en de begrenzing van deze functies;
  • Een motivatie voor het toekennen van het huisnummer.

Prijs

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het toekennen van een huisnummer, bedragen € 257,75.

Vragen over Toekennen huisnummer?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?