Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

BRP inzagerecht

In de BRP staan uw persoonsgegevens. Heeft u een echtgenoot of echtgenote, een geregistreerd partner of kinderen? Dan staan ook hun gegevens bij uw gegevens vermeld. Denk aan de namen, geboortedatum, geboorteplaats en het burgerservicenummer. Dit kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld als uw minderjarige kind een paspoort of identiteitskaart wil aanvragen. Doorgaans moeten beide ouders daar toestemming voor geven. Aan de hand van de informatie in de Basisregistratie Personen (BRP) kan de gemeente vaststellen wie de ouders zijn.
Naast een aantal soorten organisaties, zoals de Belastingdienst, mag uzelf uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) inzien. Ouders of verzorgers met ouderlijk gezag hebben inzage in gegevens van hun minderjarige kinderen. 

Wilt u uw eigen persoonsgegevens of die van uw minderjarige kinderen zien? Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via Digid.nl.

U kunt ook bij uw gemeente navragen hoe u geregistreerd staat. Wilt u een kopie van uw persoonsgegevens uit de BRP? Dan kan de gemeente hiervoor wel kosten rekenen.

Enkele organisaties zijn wettelijk bevoegd uw gegevens te krijgen en te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • gemeenten
  • UWV
  • Belastingdienst
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • ziekenhuizen
  • pensioenfondsen
  • scholen en andere onderwijsorganisaties

Organisaties die gegevens uit de BRP krijgen, bewaken uw privacy. Zij gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren. U kunt bij de gemeente navragen welke organisaties uw gegevens uit de BRP ontvangen.

Inzage in uw gegevens is gratis.

Kloppen uw gegevens in de BRP niet? Dan kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te passen. U moet dan wel met bewijsstukken aantonen dat uw gegevens de juiste zijn.

Vragen over BRP inzagerecht?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?