Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Geheimhouding persoonsgegevens

Geheimhouding kunt u online regelen indien u over een DigiD inlog beschikt middels de onderstaande rode knop 'Direct regelen'

Direct regelen

Indien u niet over een DigiD inlog beschikt dient u telefonisch een afspraak te maken om dit persoonlijk te regelen.

De Basisregistratie Personen (BRP) is de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie. Hierin staan persoonsgegevens van de inwoners van de gemeente. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw persoonsgegevens mogen worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. 

Ook met geheimhouding verstrekt de gemeente aan deze instellingen persoonsgegevens, dat kunt u niet tegenhouden door geheimhouding van uw persoonsgegevens aan te vragen. U moet geheimhouding in dit verband zien als een verstrekkingsbeperking.

Kiest u voor geheimhouding? Dan worden aan de onderstaande instanties zonder uw toestemming geen gegevens verstrekt:

  • Advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure
  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • Commerciële instellingen
  • Particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie)

U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u inwoner bent van Eijsden-Margraten en 16 jaar of ouder bent. U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u.

Aan geheimhouding zijn geen kosten verbonden.

Binnen 4 weken heeft de gemeente uw verzoek om geheimhouding verwerkt.

Verhuist u naar een andere gemeente? U hoeft dan niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Deze wordt automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

Vragen over Geheimhouding persoonsgegevens?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?