Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Bijstandsuitkering

Algemene bijstand is een uitkering die bedoeld is voor mensen die zelf niet genoeg geld hebben om van rond te komen. Algemene bijstand wordt ook wel een bijstandsuitkering of Participatiewet uitkering genoemd. 

Heeft u niet genoeg inkomen om van rond te komen? En kan u geen andere uitkering krijgen, zoals een werkeloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering? Heeft u geen eigen geld? Dan kan u mogelijk algemene bijstand krijgen. 

Bijstandsuitkering aanvragen

Om een bijstandsuitkering te kunnen krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kan u mogelijk een bijstandsuitkering krijgen. 

Is uw inkomen, inclusief vakantiegeld, lager dan de bijstandsnorm? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een algemene bijstandsuitkering. Deze moet u zelf aanvragen via werk.nl.

Het aanvraagformulier is lang. Wij vragen veel informatie aan u. Alle informatie die wordt gevraagd is noodzakelijk voor de beoordeling van uw recht op bijstand. Vul deze daarom zo volledig mogelijk in.

Hoe veel bijstand krijg ik?

De hoogte van de bijstandsuitkering verandert ieder half jaar. Kijk voor de actuele bijstandsnormen op de website van de Rijksoverheid.

Betaaldata

Krijgt u een bijstandsuitkering van de gemeente Eijsden-Margraten? Dan ziet u hieronder op welke dagen het geld op uw rekening staat. 

 • 19 januari 2024;
 • 20 februari 2024;
 • 20 maart 2024;
 • 19 april 2024;
 • 20 mei 2024;
 • 20 juni 2024 (u ontvangt in juni ook uw vakantiegeld);
 • 19 juli 2024;
 • 20 augustus 2024;
 • 20 september 2024;
 • 18 oktober 2024;
 • 20 november 2024;
 • 20 december 2024.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld staat uiterlijk 20 juni 2024 op uw rekening.

Wij reserveren 5% per maand van uw bijstandsuitkering als vakantiegeld. Het vakantiegeld betalen wij uit in juni.

Inkomsten doorgeven

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u inkomsten uit werk, een uitkering of iets anders? Dan moet u uw inkomsten iedere maand doorgeven.

Hoe kunt u inkomsten doorgeven?

Heeft u bij de gemeente doorgegeven dat u inkomsten heeft? Dan ontvangt u iedere maand een inkomstenverklaring. Dit is het formulier waarmee u iedere maand uw inkomen moet doorgeven. Deze moet u iedere maand volledig invullen en digitaal bij ons inleveren via sem@eijsden-margraten.nl.

Bewijsstukken bij uw inkomstenverklaring

U moet samen bij uw inkomstenverklaring ook bewijsstukken van uw inkomen inleveren. Denk hier bijvoorbeeld aan:

 • loonstroken;
 • uitkeringsspecificatie;
 • facturen van inkomen.

Uiterlijke inleverdatum inkomstenverklaring

De inkomstenverklaring en de bewijsstukken dienen uiterlijk elke 9e van de maand bij de gemeente ingeleverd te zijn.

Wat gebeurt er als u geen inkomstenverklaring en/of bewijsstukken inlevert?

Dan wordt uw uitkering tijdelijk geblokkeerd. Deze blokkade duurt tot alle gegevens bij de gemeente zijn ingeleverd.

Inkomensverklaring downloaden

Terugvordering openstaande schuld

Heeft u een openstaande schuld bij de gemeente Eijsden-Margraten? Dan willen wij graag een betalingsregeling met u treffen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via 043-4588488  of via sem@eijsden-margraten.nl.

Wat kunt u doen als u momenteel geen betalingsregeling kunt treffen of niet meer kan betalen?

Neem dan altijd contact op met de gemeente.

Vragen over Bijstandsuitkering?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?