Wij gebruiken op onze website cookies zodat u de website goed kunt gebruiken. Dit zijn analytische cookies en cookies van YouTube. Wilt u deze website bezoeken? Dan gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

Studietoeslag

Studietoeslag is een financiële tegemoetkoming voor studenten die door een structurele medische beperking niet in staat zijn om te werken naast het volgen van een studie.

Voor wie is de studietoeslag bedoeld?

  • U moet als rechtstreeks gevolg van een ziekte op gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verdienen;
  • U moet studiefinanciering ontvangen op grond van de Wet studiefinanciering of een tegemoetkoming krijgen op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo). Het levenlanglerenkrediet van de Wet studiefinanciering valt hier niet hieronder;
  • U mag geen recht hebben op een uitkering op grond van de Wajong.

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor studietoeslag moet u zelf een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan door middel van het aanvraagformulier hieronder. 

Studietoeslag aanvragen

Download aanvraagformulier

U kan het aanvraagformulier voor studietoeslag downloaden door op de knop 'Download aanvraagformulier' te klikken.

Vragen over Studietoeslag?

Neem contact met ons op via:

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?